Foto: Lars Eriksson

Skapa förutsättningar för ett växande Skellefteå

Debatt. Vår utgångspunkt är att människor, företag och civilsamhälle ska ges frihet och förutsättningar att nyttja sin initiativförmåga, kreativitet och entreprenörskap för att skapa jobb, utveckling och ett bättre samhälle. Kommunen ska vara möjliggörare, men nödvändigtvis inte utförare.

Skellefteå är inne i en tid av förändring.

En tid av framtidstro, tilltagande tillväxt och utveckling.

Det är viktigt. Skellefteå behöver växa om vi ska klara av framtidens utmaningar. Det behövs fler människor i arbete för att möta den demografiska utvecklingen, med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder. Fler i arbete är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla kvaliteten i vår gemensamma välfärd och möjligheterna att investera i Skellefteås attraktivitet.

Alliansen bejakar den förändringsvind som blåser. Vi är den främsta politiska kraften för ett växande Skellefteå och har under lång tid drivit förändrings- och utvecklingsfrågor för att möjliggöra tillväxt som kommer både stad och landsbygd till del.

Vår utgångspunkt är att människor, företag och civilsamhälle ska ges frihet och förutsättningar att nyttja sin initiativförmåga, kreativitet och entreprenörskap för att skapa jobb, utveckling och ett bättre samhälle. Kommunen ska vara möjliggörare, men nödvändigtvis inte utförare.

I budgeten för 2020 föreslår vi att mer kommunal verksamhet ska utföras av privata aktörer, allt från växthus och bilverkstäder till icke medicinsk fotvård och delar av hemtjänsten.

Vi är den främsta politiska kraften för ett växande Skellefteå och har under lång tid drivit förändrings- och utvecklingsfrågor

Starka etableringar, som Northvolts batterifabrik, skapar unika utvecklingsmöjligheter för vår kommun. Det skapar behov av bostäder, kompetensförsörjning, infrastruktur och kommunal service.

För att möta dessa behov satsar Alliansen bland annat på utbildning och smarta och hållbara infrastruktursinvesteringar. Vi prioriterar det kommunala kärnuppdraget. I denna prioritering får annan kommunal verksamhet stå tillbaka, som olika projekt, kultur för vuxna och avgiftsfri kollektivtrafik.

Vi vill satsa 36,5 miljoner kronor mer på förskola, skola och gymnasieskola jämfört med den styrande S-V-majoriteten. Vi vill också kroka arm med privata aktörer för att möjliggöra byggandet av ett modernt Skellefteå för framtiden. Vi förstärker planeringsberedskapen för mer byggande.

Samtidigt som Alliansen bejakar tillväxt och förändring blundar vi inte för de samhällsproblem som finns i Skellefteå. Människor som lever i utanförskap, ökad otrygghet och slitningar mellan stad och land är konkreta problem som ett ansvarsfullt politiskt alternativ måste leverera svar på. Det handlar om ett Skellefteå som håller ihop.

Alliansen vill skapa tydliga vägar och drivkrafter till jobb och utbildning för unga och nya svenskar som i dag har svårt att komma in på den lokala arbetsmarknaden. Arbetslinjen ska stärkas. Vi satsar på utbildning samtidigt som vi vill ställa högre aktivitetskrav på dem som ska erhålla försörjningsbidrag. Segregation och utanförskap ska motverkas.

För oss är det självklart att det ska lysa där människor bor. Tryggheten i förskolorna ska vara större, barngrupperna mindre. Årsrika invånare ska erbjudas trygga boendeformer och få en omsorg av hög kvalitet av den omsorgsgivare man själv har valt. Vi satsar på ett nytt vård- och omsorgsboende 2022.

Vi vill med vårt förslag till budget för 2020 skapa förutsättningar för ett växande Skellefteå och motverka de samhällsproblem som finns i vår kommun.

Vårt mål är en tillväxtkommun som håller ihop.

Fotnot: Under tisdagen (24/9 2019) ska kommunfullmäktige i Skellefteå debattera och ta ställning till Skellefteå kommuns budget 2020 och plan 2020–2024.

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd

Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet

Christina Soldan, gruppledare för Liberalerna

Charlotta Enqvist, gruppledare för Kristdemokraterna

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut