Foto: Tore Meek/NTB scanpix/TT

Satsa på personalen för tillgänglig sjukvård

Notera att denna artikel är från förra året.
Debatt. Den största utmaningen landstinget står inför är att rekrytera kompetent personal. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för anställda, nyutbildade, seniorer och kommande generationer.

Länets sjukvård håller mycket god kvalitet.

Vi har stor respekt för den arbetsinsats som utförs av landstingets personal.

Däremot är de långa vårdköerna oacceptabla. Liberalerna var det enda parti i Västerbottens läns landsting som sa nej till en ny administrativ byggnad. Vi vill riva upp det beslutet och i stället prioritera ett operationshus med teknik för framtidens sjukvård.

Operationshus, personalsatsningar och fler vårdplatser är avgörande för ökad tillgänglighet.

Den största utmaningen landstinget står inför är att rekrytera kompetent personal. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för anställda, nyutbildade, seniorer och kommande generationer.

Liberalerna prioriterar akademisk specialisttjänstgöring, karriärtjänster och introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor. Väntetiden till allmäntjänstgöring (AT) ska försvinna för att kunna snabba på processen till färdig specialist. Därför behövs det fler platser för allmän- och specialisttjänstgöring för läkare (AT/ST).

Bristen på utbildade undersköterskor är stor och utbildningen lever inte upp till sjukvårdens krav på kompetens och höga specialiseringsgrad. Därför anser vi att en specialistutbildning för undersköterskor är nödvändigt.

För oss är det en självklarhet att livet ska kunna levas hela livet. Därför vill vi bland annat inrätta äldrevårdscentraler.

Norrlands universitetssjukhus ska tillsammans med länsdelssjukhusen i Lycksele och Skellefteå garantera tillgången till sjukvård i hela Västerbotten. Vi vill ha kvar lasaretten i Skellefteå och Lycksele som fullvärdiga akutsjukhus. I Skellefteå vill vi satsa på ett hospice för värdig vård i livets slutskede.

Norrlands universitetssjukhus har ansvaret för den högspecialiserade sjukvården i hela norra Sverige och är navet för läkarutbildningen i den norra regionen. För att garantera regionsjukvård i toppklass är klinisk forskning en förutsättning.

Liberalerna arbetar för att motverka åldersdiskrimineringen inom hälso- och sjukvården. Med ökad ålder ökar vårdbehovet. Omfattande vårdplatsminskningar har skett genom åren, främst på enheter som vårdar äldre.

För oss är det en självklarhet att livet ska kunna levas hela livet. Därför vill vi bland annat inrätta äldrevårdscentraler, införa hälsoundersökningar för 70-åringar, mammografi för kvinnor över 75, vaccinationsprogram, livmoderhalsscreening för kvinnor över 65 och mobil äldreakut och röntgen.

För oss liberaler är det viktigt att man själv kan välja sin husläkare. Landstinget måste arbeta för att hälsocentralen ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill därför inrätta akademiska vårdcentraler.

Vi vill också skapa fler möjligheter för primärvården att skräddarsy och profilera sin verksamhet. Exempelvis specialiserade hälsocentraler för psykisk ohälsa och äldrevårdcentraler. Det ger en möjlighet att skapa en struktur och vård som är anpassad för de stora patientgrupperna inom primärvården.

Psykisk ohälsa är den ohälsa som ökar mest i samhället, inte minst bland barn och unga. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har fortfarande dålig tillgänglighet. Det är oacceptabelt. Vi vill upphandla utredning/behandling för att kunna korta köerna.

Vuxenpsykiatrin har högt patienttryck och dras med ständiga överbeläggningar. Vi ser behovet av satsningar på fler vårdplatser och på den öppna vården.

Psykisk och kroppslig sjukdom behöver behandlas på ett likvärdigt sätt. Att drabbas av akut psykisk sjukdom är inte kriminellt. Det ger helt fel signaler när det är polisen i stället för vården som möter patienten när denne mår som sämst. Därför behövs också en psykiatriambulans i Västerbotten.

Marianne Normark, gruppledare för Liberalerna i Västerbottens läns landsting

Carin Hasslow (L), ledamot landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting

Nicke Grahn (L), ledamot landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting

Jens Wennberg (L), ledamot landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting

IngMarie Westh (L), ledamot landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting

Thommy Bäckström (L), ledamot landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting

  1. Många nya namn i Malås nämnder

  2. Klart med delat styre i Malå

  3. Vänsterpartiet påverkar statistiken

  4. Historiskt – Skellefteborna röstade fram kvinnorna

  5. Valmyndigheten råkade förkorta mandatperioden

  6. Ska ta fram gemensam budget

  7. Oppositionen kritisk till fördelning av poster

  8. Två ordförandeposter till Vänsterpartiet

  9. Rött samarbete i Norsjö de kommande fyra åren

  10. Otrohet och nya värderingar missgynnar S i norr

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Satsa på personalen för tillgänglig sjukvård