Foto: Marcus Ericsson/TT

Sänk inte hastigheterna i Västerbotten

Debatt. I stället för sänkta hastigheter och fler fartkameror borde Trafikverket se till att en gång för alla satsa rejält på att underhålla, bygga ut och modernisera länets vägnät, bland annat med mitträcken.

Trafikverket vill sänka hastigheten på flera viktiga vägar i Västerbotten. Utöver sänka hastighetsgränser föreslås att fler fartkameror ska sättas upp.

De vägar som på olika sätt berörs är E4, E12, E45, länsväg 363, länsväg 531, länsväg 364 och riksväg 95.

Det här förslaget måste kastas i papperskorgen.

Nu måste vi gemensamt – länets kommuner, Region Västerbotten och övriga remissinstanser – sätta press på Trafikverket och agera för att förslaget inte blir verklighet.

I stället för sänkta hastigheter och fler fartkameror borde Trafikverket se till att en gång för alla satsa rejält på att underhålla, bygga ut och modernisera länets vägnät, bland annat med mitträcken. Avstånden är långa i Västerbotten. Sänkt hastighet på de stora vägarna drabbar tillgängligheten i länet.

Det behövs utökade ramar till både den nationella planen och till kommande länstransportplaner så att mitträckesåtgärder kan genomföras på de hårdast trafikerade länsvägarna.

Västerbotten behöver säkra och väl underhållna vägar.

Inte fartkameror och sänkta hastighetsgränser.

Åsa Ågren Wikström (M), förste vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten, vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut