Foto: Angelica Karlsson/TT

Samarbete skulle skapa fler enkla jobb i kommunerna

Debatt. Hälften av branschens kostnader är lönekostnader. En ökad omsättning ger därmed utväxling i form av fler medarbetare. Potential finns, inte minst genom att fler anställda inom omsorgsverksamheter, av hygien- och rättviseskäl, får fria arbetskläder.

Tillsammans kan vi göra mer.

Sveriges Tvätteriförbund ser gärna en ökad dialog med Sveriges kommuner för satsningar på fler jobb.

Som branschorganisation för auktoriserade professionella tvätt- och textilserviceföretag är vi politiskt obundna. Vi välkomnar medlemmar, oavsett ägande: stat, regioner, kommuner, stora internationella koncerner och familjeägda verksamheter.

Vi är positiva till satsningar på jobb som ger en inträdesbiljett till arbetsmarknaden.

Motsvarande ambition, att erbjuda jobb till ungdomar, utlandsfödda och personer utan färdig utbildning, finns hos våra medlemmar.

Ungefär en tredjedel av de anställda har högst grundskoleutbildning, drygt hälften har högst gymnasieutbildning och ungefär 46 procent är födda utomlands.

Hälften av branschens kostnader är lönekostnader. En ökad omsättning ger därmed utväxling i form av fler medarbetare. Potential finns, inte minst genom att fler anställda inom omsorgsverksamheter, av hygien- och rättviseskäl, får fria arbetskläder.

Vår bransch utvecklar klimatsmarta och digitala lösningar som underlättar både för kunder och medarbetare.

Ett mycket gott exempel är det digitala projektet ”Digital learning for the textile care sector”, medfinansierat av Erasmus+, som vi med våra kollegor i Belgien, Tyskland och Tjeckien, och vår samarbetsorganisation ETSA, tillsammans med utbildningsinstitutet Heureka just nu arbetar fram.

En rationell och miljöeffektiv tvättprocess är kärnuppgiften för ett professionellt tvätt- och textilserviceföretag. Men därutöver tillkommer olika kringtjänster som kan hanteras av företaget, eller skötas av en lokal aktör. Här finns en potential för kommunerna att skapa mer sysselsättning.

Hanteringen av så kallad brukartvätt innebär många arbetsintensiva uppgifter. Det handlar om många små volymer tvätt som ska hämtas, sorteras, lämnas och packas upp hemma hos många olika brukare. Det som behövs, och som exempelvis kommunerna kan tillföra, även i vanliga avtal för cirkulationstvätt är:

- Sortering av smutstvätt

Ett inköp som inkluderar färdigsorterat gods skulle möjliggöra effektivare hantering och därmed lägre pris.

- Genomsökning av smutstvätt

Onormal kassation av kläder, på grund av kvarglömda föremål, som till exempel bläckpennor och post it-lappar, är en potentiellt stor utgift och ger negativ miljöpåverkan. Genom att söka igenom kläder kan detta minimeras. Kvarglömda värdesaker skulle också i högre utsträckning kunna hitta tillbaka till ägaren.

- Plockning av order till leveransplats

Enbart bulkleverans till kommunen skulle möjliggöra effektivare hantering för tvätteri – och därmed lägre pris. Ofta har kommunen en bättre översikt över sina egna leveranspunkter och kan samordna med annat gods som ska distribueras i kommunens verksamheter.

Ett samarbete kring ovanstående skulle skapa ännu fler enkla jobb i kommunerna, en avlastning av personal inom hemtjänsten och besparingar både för beställaren och på miljön.

Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Tor-Björn Angin, vice ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut