Foto: Carina Kvist

Så bra att Moderaterna och Centerpartiet har vaknat

Notera att denna artikel är från förra året.
Debatt. Som socialdemokrat tycker jag att det är bra att de borgerliga partierna äntligen förstått att frågan om mänskliga rättigheter också inkluderar hbtq+-personer.

Det är med stor sorg Konrad Nyström, Byske, i länskollegan Folkbladet, tvingas konstatera att Skellefteå anordnar ännu ett Pridefirande. Han menar att vårt land är på väg åt fel håll, att det är dags att vända om, att hitta rätt väg igen. Att Guds tålamod tryter och att de naturkatastrofer och terrordåd, och den politiska turbulens vi ser, bara är början på vad som kommer att drabba vårt land.

Det är med stor sorg som jag själv läser en rapport framtagen av RFSL. Anmälningarna om hatbrott kopplade till sexuell läggning är näst högst i Västerbotten.

Skellefteå Pride behövs mer än någonsin.

Moderaterna lyfter trygghetsaspekten och det faktum att hbtq+-personer i Västerbotten känner otrygghet (Norran 13/1 2019). Deras lösning är att driva en linje med hårdare straff, med fler poliser och att lyfta hedersbrott.

Centerpartiet å sin sida belyser frågan utifrån kärleksbudskapet, och skriver i en debattartikel i Norran (14/1 2019) om situationen i världen för hbtq+-personer och vikten av att ta ställning på det sätt som ett Pridefirande gör.

Som socialdemokrat tycker jag att det är bra att de borgerliga partierna äntligen förstått att frågan om mänskliga rättigheter också inkluderar hbtq+-personer.

När Alliansen tog makten 2006 genomfördes en strykning i regleringsbrevet för polisen gällande hatbrott. En skrivning införd på initiativ av Socialdemokraterna. Moderaterna ansåg att den inte behövdes. Det var ett ställningstagande som försvarades av Fredrick Federley (C), i dag Europaparlamentariker.

Att såväl Moderaterna som Centerpartiet har mognat i frågan är mer än välkommet.

Vi socialdemokrater har återinfört hatbrotten i polisens regleringsbrev.

Att driva på politiskt för att ge stöd och hjälp när hatbrott sker är bra. Att verka för att de som blivit utsatta för diskriminering får stöd och hjälp är också bra. Där är vi överens.

Men vi socialdemokrater nöjer oss inte med detta. Vi stannar inte vid att ge stöd och hjälp när skadan redan skett.

Vi vet att fördomar inte försvinner av sig självt, att det krävs aktiva politiska åtgärder.

Det är på grund av detta som vi anser att de som ska ta beslut också ska ha kunskap.

Vi vill:

- Att politiker inom kommun-, region- och landstingsfullmäktige får utbildning om hbtq+-personers livssituation och hur politiska beslut påverkar deras vardag.

- Att kommuner, regioner och landsting tar fram en handlingsplan för att öka hbtq+-kompetensen inom de egna verksamheterna.

- Att kommuner, regioner och landsting genomför aktiva åtgärder för att öka hbtq+-personers möjlighet att leva öppet och tryggt.

Men vi nöjer oss inte med kunskap hos förtroendevalda. Den utsatthet som unga hbtq+-personer blir utsatta för i skolans värld är beklämmande. Därför ska hela utbildningssystemet genomsyras av kunskaper om hbtq+-frågor, och all personal ska ha goda förutsättningar att ge stöd åt kommande generationer.

När det förekommer mobbning, kränkningar och diskriminering har skolpersonalen en skyldighet att anmäla detta. Vi vill att elevhälsan ska ha ett förebyggande uppdrag att arbeta med hbtq+-frågor för att minska den psykiska ohälsan.

Nu på lördag är det många som kommer att gå med i Prideparaden.

Vi kommer att gå för ett samhälle som på riktigt bygger på mänskliga rättigheter.

Vi kommer att gå för att alla ska känna trygghet och veta att de har rätten att vara den de är.

Vi kommer att gå med vetskapen om att det krävs aktiva handlingar för att nå det samhället.

Och vi kommer att gå i kärlekens namn.

Sören Juvas, förbundsordförande HBT-Socialdemokrater Sverige

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut