Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så blir Västerbotten en attraktiv arbetsgivare

Debatt. Hälso- och sjukvården måste bli mer attraktiv som arbetsplats för att kunna locka morgondagens medarbetare. Då krävs god arbetsmiljö, bra löneutveckling och moderna arbetsvillkor. Vi förväntar oss att våra politiker tar ansvar för ett mänskligare arbetsliv. Vision bidrar gärna med konstruktiva förslag i det arbetet.

Det råder stor brist på personal inom hälso- och sjukvården och tandvården i Västerbotten.

När det inte går att rekrytera kollegor blir arbetet tungt. Det riskerar också att göra vården mindre effektiv och mindre patientsäker.

Många medarbetare inom välfärden kommer att gå i pension de närmaste åren. Antalet nyutbildade täcker inte rekryteringsbehovet. Arbetsförmedlingen bedömer att bristen på tandsköterskor, medicinska sekreterare och vårdadministratörer kommer att hålla i sig de kommande åren.

Även inom andra yrkesgrupper ser vi betydande rekryteringsproblem. Personalomsättningen bland chefer är hög. Det är svårt att hitta någon att anställa. Det är helt enkelt inte tillräckligt attraktivt att ta på sig chefsuppdrag inom hälso- och sjukvården. En orsak kan vara att chef inte alltid ses som en profession i sig utan som ett sidouppdrag.

Stor personalomsättning för med sig många problem. Det är svårt att leverera god och effektiv vård och service med stor personalomsättning eller många vakanser.

Stor personalomsättning för med sig många problem. Det är svårt att leverera god och effektiv vård och service med stor personalomsättning eller många vakanser.

Vision vill se inkluderande arbetsplatser som kan välkomna medarbetare med vitt skilda erfarenheter. Välfärden behöver människor med olika bakgrund, förutsättningar och funktionsvariationer. Vårdgivare i Västerbotten har ett stort ansvar för att förbättra arbetsmiljön och locka nya medarbetare till vården och omsorgen.

Vision uppmanar därför arbetsgivarna att:

- Öka lönespridningen

Det måste vara möjligt att göra lönekarriär. Men då krävs större löneskillnad mellan nyutexaminerad och yrkeserfaren.

- Erbjud moderna arbetsvillkor

Gör det lättare att kombinera yrkesliv och privatliv, till exempel genom större möjligheter till distansarbete.

- Prioritera arbetet för inkluderande arbetsplatser och ge chefer förutsättningar att leda mångfald

Värdera olika bakgrund, livsstil och funktionsvariationer högre. När alla kan vara sig själv på jobbet får vi ett mänskligare arbetsklimat.

- Ge chefer bättre förutsättningar att leda

Se över antalet medarbetare så att chefer har tid att vara närvarande. Chef är en profession som självklart ska ge rätt till löne- och personlig utveckling.

Hälso- och sjukvården måste bli mer attraktiv som arbetsplats för att kunna locka morgondagens medarbetare. Då krävs god arbetsmiljö, bra löneutveckling och moderna arbetsvillkor.

Vi förväntar oss att våra politiker tar ansvar för ett mänskligare arbetsliv. Vision bidrar gärna med konstruktiva förslag i det arbetet.

Lars Burström, ordförande Vision Region Västerbotten

Katarina Holmqvist, ledamot förbundsstyrelsen Vision

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut