Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Rika kommuner vill inte bygga för vanligt folk

Debatt. Några av Sveriges rikaste kommuner tar inte sitt ansvar för att bygga tillräckligt, särskilt inte hyresrätter. I Lomma i Skåne, i Danderyd i Stockholms län och i Lerum i Västra Götaland har det i genomsnitt endast byggts 12,5 respektive 13 hyresrätter per år under 2000-talet. Det är långt under genomsnittet för Sverige

LO-medlemmar får gärna måla, städa, sköta barn och renovera i rika kommuner.

Men de får inga förutsättningar att bo där. LO:s jämlikhetsutredning visar att det är kommuner med de högsta inkomsterna som bygger minst antal hyresrätter.

Några av Sveriges rikaste kommuner tar inte sitt ansvar för att bygga tillräckligt, särskilt inte hyresrätter. I Lomma i Skåne, i Danderyd i Stockholms län och i Lerum i Västra Götaland har det i genomsnitt endast byggts 12,5 respektive 13 hyresrätter per år under 2000-talet. Det är långt under genomsnittet för Sverige.

Men bostadskrisen är inte isolerad till storstadsregionerna. Det byggs för få bostäder i förhållande till befolkningsutvecklingen. 83 procent av kommunerna i landet har uppgett bostadsbrist. Det är betydligt fler än bara för några år sedan. De bostäder som trots allt byggs motsvarar heller inte befolkningens behov och hyrorna i nyproduktion är alldeles för höga.

För att det ska byggas mer måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder.

Ojämlikheten i boendet växer genom att låg- och medelinkomsttagare får allt svårare att få tag i en bostad. För en kvinna i 40-årsåldern med två barn, och en inkomst som medianen, är det inte möjligt att köpa en genomsnittlig trea i någon av Sveriges 20 största städer. Statens ansvar har förflyttats till individen.

Alla har rätt till en bra bostad. Även den som inte är rik. Därför måste jämlikheten på bostadsmarknaden öka. Och det kräver radikala politiska beslut.

LO vill införa ett allmännyttigt statligt byggbolag. Det sänker byggkostnaderna genom ökad konkurrens. Byggbolaget kan dessutom bygga bostäder som privata aktörer i dag inte vill bygga, och som fler människor har råd att bo i. Samtidigt bör även kommunernas bostadsbolag användas för att bygga mer.

För att det ska byggas mer måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder. Det är också en förutsättning för att bostadsmarknaden ska bli mer jämlik, så att även vanligt folk har råd att bo. Den statliga finansieringen kan ske på olika sätt, exempelvis genom fördelaktiga lån, investeringsstöd eller via lånegarantier.

Det behövs blandade upplåtelseformer, på riktigt. Boendesegregationen påverkar allt från hälsa till livschanser.

Verklig integration i boendet kräver att det byggs fler hyresrätter i områden med villor och bostadsrätter.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Krister Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut