Foto: isabell Höjman/TT

Region Västerbotten blundar in i framtiden

Debatt. Redan nu är bristen på specialistläkare stor och tillgången på AT-platser är flaskhalsen. I Region Västerbotten finns det i dag 71 AT-platser. Trots den stora bristen har sjukvårdsledningen, på grund av bristfällig ekonomisk planering, beslutat att 71 platser ska minskas till 56. Vi saknar en risk- och konsekvensanalys av detta beslut.

Vill du ha en patientsäker och kostnadseffektiv sjukvård med kortare kötider och personal som inte flyr i ren frustration?

Det vill vi också. Därför ifrågasätter vi starkt att Region Västerbotten nu, tvärtemot rekommendationer från Läkarförbundet, kraftigt minskar antalet AT-platser.

I dag måste en nyexaminerad läkare genomgå minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT) för att bli legitimerad läkare. Detta följt av fem till sju års specialisttjänstgöring (ST) för att bli specialistläkare. Att tillhandahålla AT-platser till samtliga utexaminerade läkarstudenter är ett lagstadgat krav på regionerna.

Sveriges yngre läkares förening (SYLF) påtalade i ”Väntetidsrapporten 2018” att nyutexaminerade läkare i snitt väntar 10,2 månader på en AT-plats. Enskilda kan ibland tvingas vänta i över två år. Väntetiden har ökat med 50 procent på tio år. Till råga på allt är det väntetider även till ST-platser.

Att tillhandahålla AT-platser till samtliga utexaminerade läkarstudenter är ett lagstadgat krav på regionerna.

Sammantaget innebär det att de 12–14,5 år det borde ta från den första dagen som läkarstudent till färdig specialistläkare i realiteten är 13,25–18,5 år. Analysföretaget WSP har på uppdrag av SYLF uppskattat att vården, genom dessa väntetider, går miste om 1 100 specialistår per år, motsvarande en produktivitetsförlust på 200 miljoner kronor.

Antalet platser på läkarprogrammet har ökat med 50 procent sedan 2008, och regeringen har en nationell plan att fortsätta utökningen de närmaste fyra åren.

Redan nu är bristen på specialistläkare stor och tillgången på AT-platser är flaskhalsen. I Region Västerbotten finns det i dag 71 AT-platser. Trots den stora bristen har sjukvårdsledningen, på grund av bristfällig ekonomisk planering, beslutat att 71 platser ska minskas till 56.

Vi saknar en risk- och konsekvensanalys av detta beslut.

Genom att minska antalet AT-platser kommer det arbete som utförs av AT-läkarna till stor del att utföras av icke-legitimerade underläkare, som saknar lagstadgad rätt till undervisning och handledning – utöver att de ofta har mindre erfarenhet. Dessutom försämras tillgängligheten till specialistläkare över tid, då rekryteringen av ST-läkare till största del sker från de egna AT-leden.

Detta riskerar att äventyra patientsäkerheten, kompetensförsörjningen och handläggningstiderna.

Vi vill att Region Västerbotten omprövar sitt beslut och fullföljer sin lagstadgade plikt för att säkerställa den framtida tillgången på specialistläkare i regionen.

Även om det kostar pengar i dag, kommer det att kosta mer att i framtiden ha en ännu större brist på specialister.

Våra AT-läkare är en investering i framtiden.

Fanny Zetterlund, ordförande Sveriges yngre läkares förening (SYLF) Västerbotten

Madeleine Liljegren, ordförande Sveriges yngre läkares förening (SYLF)

Cecilia Nordensson, ordförande Västerbottens läns läkareförening

David Hellsten, ordförande Sjukhusläkarna Umeå

Jeff Wennerlund, ordförande Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele

Nino Bracin, ordförande Distriktsläkarföreningen Västerbotten

Viktoria Pleiborn, ordförande Sveriges läkarförbund student Umeå

Hanna Jerndal, ordförande Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening Umeå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut