Foto: Johan Nilsson/TT

Regeringen sviker flyget till Norrland

Debatt. Enligt EU utgör delar av norra Sverige så kallad extrem glesbygd med särskilda förutsättningar och långa avstånd. Det förefaller tondövt att regeringen inte gör samma bedömning när det kommer till transportpolitiken.

Regeringen har i sin budgetproposition för 2020 avskaffat kompensationen för flygskatten till flygplatser i Norrland.

Kompensationen tillkom 2018 när flygskatten infördes – trots hård kritik från remissinstanserna.

Då skrev regeringen att risken för kännbara negativa effekter i första hand återfinns på regional och lokal nivå i Norrlands inland och i annan glesbygd.

Eftersom regeringens egen utredning särskilt pekat ut de regionala flygplatsernas sårbarhet utlovades stöd till de flygplatser som skulle komma att drabbas. Små flygplatser som är helt avgörande för lokal tillgänglighet skulle således få ersättning när antalet flygpassagerare och avgångar minskade till följd av skatten.

Utan flygplatserna finns ingen möjlighet att resa snabbt till Stockholm eller vidare ut i världen.

I kölvattnet av flygskatten har antalet inrikes flygpassagerare minskat. Flygbolaget Nextjet begärdes i konkurs 2018 och vi ser fortsatta neddragningar hos andra flygbolag.

Utvecklingen är väntad. När flyget minskar är det inte de stora flygplatserna som drabbas utan det småskaliga regional- och inrikesflyget genom lägre turtäthet och högre biljettpriser.

Städer som Kiruna, Luleå, Umeå och Östersund drabbas inte på samma sätt eftersom staten äger och driver dessa flygplatser. Däremot kommer orter som Pajala, Gällivare, Vilhelmina och Skellefteå, och många fler, att stå helt utan den utlovade ersättningen nästa år.

Enligt EU utgör delar av norra Sverige så kallad extrem glesbygd med särskilda förutsättningar och långa avstånd.

Det förefaller tondövt att regeringen inte gör samma bedömning när det kommer till transportpolitiken.

I vårt västra grannland Norge ses flyget som oumbärlig kollektivtrafik för hela landet. Därför lägger man kraft på flygets hållbarhetsomställning i stället för nedläggning.

Vi vet att flyget behövs även i morgon för att det ska gå att leva och bo i hela Sverige. Andra satsningar, till exempel Norrbotniabanan, kommer inte att förändra läget. Det är fortfarande för långt till Stockholm och inlandet nås inte av järnvägen. Samhällen kommer fortsatt att vara beroende av goda flygförbindelser.

2018 beslutade riksdagen om en kompensation till flygplatser i Norrland. Men inga pengar betalades ut – trots att flygplatserna kunde redovisa underlag.

För 2019 finns nya medel i budgeten och Trafikverket har fått i uppdrag att hantera frågan – men fortfarande har inga utbetalningar gjorts.

Vi ställer oss frågande till vilken konsekvensanalys regeringskansliet gjort för att motivera borttagandet av stödet när Trafikverket knappt hunnit hantera frågan för i år?

I budgetpropositionen nämns endast kortfattat att inga medel finns avsatta för nästa år. Hänger sig regeringen ytterst åt ett storstadsperspektiv utan förståelse för glesbygdens förutsättningar?

Det minsta vi begär av vår regering är att den står vid sitt ord.

Därför uppmanar vi den att ta bladet från munnen och ge besked om flyget i norra Sverige.

Peter Larsson, vd Svenska regionala flygplatser

Fredrik Kämpfe, branschchef flygbranschen Transportföretagen

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut