Finansminister Magdalena Andersson (S) talar under Socialdemokraternas dag i Almedalen.
Finansminister Magdalena Andersson (S) talar under Socialdemokraternas dag i Almedalen. Foto: Adam Ihse/TT

Regeringen måste ändra lagstiftningen

Debatt. Om den rödgröna regeringen ingenting gör så spelar det ingen roll hur många välfärdskommissioner som tillsätts. Vi kommer inte att kunna fortsätta utveckla välfärden om inte alla inblandade aktörer ges samma förutsättningar att erbjuda god vård och omsorg till alla innevånare.

I år hade Socialdemokraterna fredag som sin dag i Almedalen.

Det är av tradition en dag när man som politiskt parti gör utspel och kritiserar andra partier för deras tillkortakommande.

En stor fråga är hur vi ska klara av utmaningarna inom välfärden. Den rödgröna regeringen tror att lösningen är att tillsätta en välfärdskommission som ska starta sitt arbete i höst.

Så länge kan vi inte vänta.

En tydlig trend är att tillgången på kompetens inom välfärden minskar. Vi ser tydliga tecken på att vi ställer högre krav på en attraktiv, väl fungerande och mer individanpassad välfärd. Enligt regeringen behöver välfärdssektorns aktörer arbeta tillsammans för att stärka välfärden.

En stor fråga är hur vi ska klara av utmaningarna inom välfärden.

Kommissionen kommer att bestå av företrädare för kommuner, regioner och fackföreningar. Regeringen bortser därmed från företrädare för övriga aktörer inom välfärden.

I en kommentar säger Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL), att han ser det som mycket angeläget att kommissionen inte drar upp några storslagna principer för välfärdens utveckling utan att det leder till konkreta åtgärder som berörda aktörer kan genomföra.

Vi moderater ser att kommissionen är ett första steg bort från kortsiktiga statliga satsningar. Situationen är i dag akut på många sätt. Få regioner klarar av sina uppdrag. Många dras med stora ekonomiska underskott. Vård och behandling skiljer sig stort regionerna emellan. Det ska inte spela någon roll var jag bor för möjligheten att få rätt vård i rätt tid.

En av de stora utmaningarna vi nu ser är Skatteverkets tolkning av EU:s regelverk som innebär att alla tidigare momsbefriade vårdföretag nu måste betala 25 procent i moms.

Inom näringslivet står slutkunden för momskostnaden. Men i detta fall ska varje enskilt företag hantera kostnaden med eget kapital. Var ska pengar tas ifrån? Lägg därtill ökad administration.

I januariavtalets punkter inom hälso- och sjukvårdsområdet står det tydligt att kvalitet och valfrihet ska öka för att stärka vår välfärd. Hur ska det gå till när kommuner och regioner ska betala drygt 30 miljarder kronor i momskostnader.

I dag drivs cirka 40 procent av primärvården i alternativa driftsformer. Det innebär att många vårdcentraler kommer att få stora kostnadsökningar och riskerar att läggas när de inte klarar av en 25-procentig ökning av kostnaderna.

Regeringen måste skyndsamt ändra lagstiftningen så att vård och omsorgstjänster även fortsättningsvis är momsbefriade. Det är det första steget för utveckling och högre kvalitet inom välfärden.

Om den rödgröna regeringen ingenting gör så spelar det ingen roll hur många välfärdskommissioner som tillsätts. Vi kommer inte att kunna fortsätta utveckla välfärden om inte alla inblandade aktörer ges samma förutsättningar att erbjuda god vård och omsorg till alla innevånare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot Västerbottens län

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut