Inför en kilometerskatt.
Inför en kilometerskatt. Foto: Pontus Lundahl/TT

Rättvisare transportpolitik med kilometerskatt

Debatt. En väl utformad kilometerskatt kommer att vara en viktig åtgärd för att tydligt föra in rättvisa i transportutmaningen.

De gula västarna i Frankrike och vårt eget bensinsupproret 2.0 har en gemensam nämnare.

Det är att dem som bor på landsbygden upplever höjda bilkostnader till följd av ökat pris på bensin och diesel.

Hur ska vi nå målet att minska trafikens klimatpåverkan med 70 procent till år 2030 om vissa grupper inte känner sig delaktiga och upplever politiken som orättvis?

I praktiken har faktiskt milkostnaden bara ökat marginellt de senaste åren eftersom att bilarna i genomsnitt blivit allt mer bränslesnåla. Dessutom har lönerna ökat varje år.

Vid en sådan jämförelse har bensinkostnaden för en ny bil, som andel av lönen, minskat från sex procent år 2000 till cirka fyra procent idag. Dock finns det enskilda personer som har kvar en äldre bil, med högre bränsleförbrukning, samtidigt som de inte fått ta del av de allmänna löneökningarna.

Antingen blir det för dyrt att köra bil i Lycksele eller för billigt i Stockholm.

Ett högre drivmedelspris, genom ökad beskattning av fossila bränslen är tillsammans med höjda mål för inblandningen av biodrivmedel viktiga styrmedel. Det leder till att användningen av biodrivmedel ökar och att fler bilköpare frågar efter bränslesnåla bilmodeller och att vi åker mindre bil.

Men eftersom elektrifiering, biodrivmedel och effektivare fordon inte är tillräckliga åtgärder måste framtidens transport- och klimatpolitik även ha med sig frågor om rättvisa.

Första steget i en sådan politik bör vara att ta bort eller korrigera subventioner som leder snett, som gynnar bilägande och bilkörning i våra städer och i områden med fungerande kollektivtrafik.

De tre viktigaste områdena är att marknadsanpassa avgifterna för parkering, att reformera förmånsbilssystemet samt att göra dagens reseavdrag avståndsberoende och transportslagsneutralt.

Samtidigt bör en större reformering göras av vägtrafikbeskattningen.

I dag är det högre kostnader för utsläpp, buller och trängsel från bilkörning i städerna jämfört med på landsbygden. Det är svårt att täcka olikheterna med bränsleskatter. Antingen blir det för dyrt att köra bil i Lycksele eller för billigt i Stockholm. Att försöka ha regionala bränsleskatter är ingen fungerande lösning.

I stället kan en framtida kilometerskatt ersätta drivmedelsskatterna och differentieras efter var man kör och vilken bil man har.

Miljöbättre bilar kan då få lägre skatt samtidigt som det blir billigare i Lycksele och dyrare i Stockholm.

Hittills har frågan om en ny vägtrafikbeskattning skjutits upp till framtiden, men nu är det ett nytt läge.

En väl utformad kilometerskatt kommer att vara en viktig åtgärd för att tydligt föra in rättvisa i transportutmaningen.

Anders Roth, Ansvarig hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut