Foto: isabell Höjman/TT

Psykisk ohälsa, inte bara BUP:s problem

Debatt. Barn- och ungdomspsykiatrin gör ett fantastiskt jobb. Men allt kan inte, och ska inte lösas på BUP. Det är andra delar av samhället som ska ge barn och unga de verktyg som de behöver för att kunna hantera sin vardag.

Att statistik och verklighet inte alltid stämmer överens ser vi ofta.

Det var också temat i läkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansens sommarprat i P1 där han ställde frågan: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

Över tre miljoner lyssnade till hans sommarprat via poddlyssning. Statistik från Sveriges Radio visar att många var unga.

Att unga engagerar sig i samhällsfrågor är bra. Men vi måste fråga oss om de fått de bästa verktygen för att hantera en krävande vardag.

Den psykiska ohälsan ökar markant. Det ser vi inte minst i köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Så vad gör vi åt det?

Vi kristdemokrater ser med stor oro på utvecklingen. Därför ställer vi gång på gång frågor till den styrande majoriteten i Region Västerbotten. Vad gör ni åt de långa vårdköerna till BUP.

Vi i KD upplever att majoriteten i stället för att ta tag i problemen på allvar ägnar sig åt att frisera siffrorna. Men de barn och unga som mår dåligt, och behöver hjälp, försvinner inte med sifferexercis. Nu hoppas vi på konkreta svar när regionfullmäktige samlas på tisdag (17/9 2019).

Vad vill majoriteten göra? Inte minst med tanke på att FN:s barnkonvention blir lag vid årsskiftet. Det förpliktigar.

Samhällsgemenskap är en kristdemokratisk vision. Så har det varit ända sedan partiet grundades 1964.

Psykisk ohälsa är ett svårt ämne. Det går både brett och djupt i samhället. Därför måste vi också jobba brett och djupt med frågan.

Vi behöver uppgradera föräldrars roll. De måste ges bättre förutsättningar att själv kunna utforma sin vardag tillsammans med sina barn. Fler aktörer på olika nivåer behöver involveras i arbetet med psykisk ohälsa. Därför ser vi i KD med stor oro på hur en del kommuner sparar på elevhälsan.

Vi Kristdemokrater anser att Region Västerbotten behöver ta ett större ansvar för helheten inom elevhälsan i länet. Barn och unga ska ha en likvärdig vård.

Barn- och ungdomspsykiatrin gör ett fantastiskt jobb. Men allt kan inte, och ska inte lösas på BUP.

Det är andra delar av samhället som ska ge barn och unga de verktyg som de behöver för att kunna hantera sin vardag.

Samhällsgemenskap är en kristdemokratisk vision. Så har det varit ända sedan partiet grundades 1964.

I dag, drygt 50 år senare, är behovet av ett samhälle där människor känner gemenskap och tar ansvar för båda sig själv och sina medmänniskor större än någonsin tidigare.

Ett exempel är den studie som gjordes av Mentor Sverige och ungdomar.se för två år sedan. 40 procent av de tillfrågade menade att de saknade en vuxen att prata med. 70 procent sa att de önskat mer stöd av en vuxen under sin skolgång. Det är oroväckande siffror och en trend som måste vändas.

Psykisk ohälsa är inte bara ett problem för den som drabbas. Det är i högsta grad ett samhällsproblem.

Därför hoppas vi kristdemokrater att den styrande majoriteten i Region Västerbotten framöver ger bifall till vår motion, och tar ett större samordningsansvar och helhetsgrepp om den psykiska ohälsan i länet. Då får vi förutsättningar att se förändringar i statistiken. Men framförallt märka dem i vår egen och alla andra västerbottningars vardag.

Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten

Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot i regionfullmäktige i Region Västerbotten

Karl-Gustav Lilja (KD), ledamot i regionfullmäktige i Region Västerbotten

Anna-Karin Lundberg (KD), ledamot i regionfullmäktige i Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut