Foto: Naina Helén Jåma/TT

Plats för idrott bidrar till det hållbara samhället

Debatt. Sverige har under flera år haft den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Västerbotten är inget undantag. Vi ser en stor risk i att idrottsytor glöms bort när fokus ligger på att bygga bostäder. Det riskerar att bygga in segregation och ohälsa när vi egentligen behöver bygga för vår hälsa.

Plats för idrott är inte bara en idrottsfråga.

Det är också en fråga om att skapa ett hållbart samhälle.

Agenda 2030-målen innebär att vi tillsammans, på alla nivåer, ska arbeta för bland annat hälsa, jämlika samhällen, jämställdhet och hållbara städer.

För att uppnå de målen behöver politiken samverka med det omgivande samhället.

Vi lever i en tid av polarisering, segregation, ojämlikhet i skolresultat och en växande klyfta mellan stad och land och mellan bostadsområden.

Sverige har Nordens mest inaktiva barn. Bara 22 procent av tjejerna och 44 procent av killarna i åldern 10–15 år når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet.

I kombination med detta har Sverige under flera år haft den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Västerbotten är inget undantag. Vi ser en stor risk i att idrottsytor glöms bort när fokus ligger på att bygga bostäder. Det riskerar att bygga in segregation och ohälsa när vi egentligen behöver bygga för vår hälsa.


Hälsoklyftorna kommer att växa i takt med barnens ökade stillasittande.

Idrotten måste på ett tidigt stadium komma med i kommunernas planering.

Hälsoklyftorna kommer att växa i takt med barnens ökade stillasittande. Bygger vi in problemen så kommer vi redan om några år att se en ökad belastning på våra välfärdssystem.

Därför vill vi att:

- kommunerna samråder med oss på Västerbottens idrottsförbund i arbetet med att ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

- I väntan på att idrott ingår i plan- och bygglagen bör kommunerna gå före och ge oss på Västerbottens idrottsförbund möjlighet till formell kommunicering.

- I väntan på att Boverkets vägledning till kommunerna inkluderar idrott bör kommunerna i sin planering gå före och inhämta sakkunskap hos oss på Västerbottens idrottsförbund.

I Västerbotten ser vi stora utmaningar för de kommuner som inte gjort någon analys av idrottsytorna, som inte har någon utvecklingsplan för kommunens idrottsanläggningar eller de fysiska aktivitetsytor som är kopplade till bostadsområdena.

Det finns strategier för bostadsförsörjningen. Dessa behöver kompletteras med uppgifter om var barn och vuxna ska röra sig, leka och få sin dagliga fysiska aktivitet tillgodosedd.

Det är på planen, i skaterampen, i hallen eller i skidspåret som idrott utövas. Ingen idrott utan plats och utan idrott ingen mötesplats där vi kämpar, skrattar och bygger relationer.

Lägg därtill Skatteverkets nya syn på moms på idrottsanläggningar som begränsar de privata fastighetsägarnas möjligheter att hyra ut till icke momspliktig verksamhet. Krångliga momsregler drabbar idrottsföreningar, och i slutändan alla som vill vara aktiva.

Idrotten skapar sammanhang och möten över gränser. Om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kan följande hälsovinster och besparingar förväntas: fem ungdomar drabbas inte av depression och 25 kommer inte ha symtom som magont, huvudvärk med mera. Men då behöver vi någonstans att vara.

Vi vill fortsätta bidra till ökad hälsa och ökat välmående. Genom idrotten gör vi Västerbotten starkare.

Åsa Ögren, ordförande Västerbottens idrottsförbund

Niclas Bromark, distriktsidrottschef Västerbottens idrottsförbund

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut