Foto: Johan Nilsson/TT

Nu återupprättar vi samhällskontraktet

Debatt. Gator och torg ska återtas från brottslingarna och gängen så att alla medborgare kan känna sig trygga. Vi vill att 2 000 ordningsvakter ska bistå Polisen med att återta kontrollen. Betald polisutbildning och högre löner ska få fler ska vilja söka sig till och stanna kvar i polisyrket.

När samhällskontraktet hotas av otrygghet och bristande välfärd.

När Sverige tillryggalagt högkonjunkturen och ändå, på många sätt, står sämre rustat än när vi gick in i den.

När behovet av reformer är avsevärt större än utrymmet för dem.

Då krävs tuffa prioriteringar.

Moderaternas budget för 2020 sätter det som är viktigast för Sverige främst. Vi gör det med fokus på tre områden:

- För det första handlar det om ett återupprättat samhällskontrakt

Välfärden ska finnas där när man behöver den och den ska fungera i hela landet. I Moderaternas budget föreslås en omfattande ökning av de generella resurserna till välfärden. Detta för motverka skattehöjningar och nedskärningar. För kommunerna och Region Västerbotten innebär det ett tillskott på 373 miljoner kronor nästa år.

Gator och torg ska återtas från brottslingarna och gängen så att alla medborgare kan känna sig trygga. Vi vill att 2 000 ordningsvakter ska bistå Polisen med att återta kontrollen. Betald polisutbildning och högre löner ska få fler ska vilja söka sig till och stanna kvar i polisyrket.

Totalt innebär Moderaternas satsningar mer än 3,2 miljarder kronor för fler poliser och ökad trygghet under 2020. Vidare fortsätter vi förstärka den svenska försvarsförmågan.

Vår budget innebär att priset på bensin och diesel sänks med en krona vid pumpen nästa år.

- För det andra handlar det om att stärka sammanhållningen i Sverige

Framtidsutmaningar ska vi tackla tillsammans, inte var och en för sig. Vissa tar tunnelbanan till jobbet, andra tar bilen. Om Sverige ska hålla ihop måste alla ha råd att transportera sig. Vår budget innebär att priset på bensin och diesel sänks med en krona vid pumpen nästa år. Dessutom tar vi bort flygskatten.

Lika viktig är sammanhållningen mellan generationer. Alla pensionärer som varit med och byggt Sverige – inte bara de med högst pension – förtjänar sänkt skatt. Jämfört med regeringen sänker därför Moderaterna skatten dubbelt så mycket för dubbelt så många pensionärer.

Med språkkrav för de vuxna och en skola som fokuserar på kunskap ges förutsättningar för alla som är nya i Sverige att komma in i samhället och vara med och bidra till det gemensamma.

- För det tredje en stärkt arbetslinje som ger Sverige högre tillväxt

Nu tar Moderaterna tag i bidragen. Vi föreslår skärpta krav för att få försörjningsstöd, kvalificering in i bidragssystemen, krafttag mot bidragsfusk och ett bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb. Samtidigt förstärks jobbskatteavdraget med inriktning på de lägsta inkomsterna. Hälften kvar av en löneökning ska vara en princip som gäller alla.

Därför föreslår vi nu att nivån på den statliga inkomstskatten trappas ned.

Tillsammans leder dessa reformer till fler jobb och ökad tillväxt.

När andra tittat ner i sina önskelistor har vi moderater tittat ut över Sverige. Vi har sett att det finns stora problem att lösa.

Nu återupprättar vi samhällskontraktet och ser till att skattebetalarna i Västerbotten får valuta för sina pengar.

Edward Riedl (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut