Foto: Naina Helén Jåma/TT

Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa byggare

Debatt. Om alla aktörer och led i byggprocessen delade Byggnads och Sveriges Byggindustriers syn på sund konkurrens skulle skatter i större omfattning än i dag betalas in till vård, skola och omsorg, anställningsvillkoren förbättras och säkerheten på arbetsplatserna öka.

Goda tider för byggmarknaden har fört med sig lycksökare som inte har i branschen att göra.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Västerbotten kommer gemensamt att besöka politiker, myndigheter, upphandlare, konsumenter, entreprenörer och hantverkare.

Tillsammans kan vi se till att lagar och regler följs.

Sverige växer. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur, fler offentliga lokaler och ökade skatteintäkter till välfärden.

Det är goda nyheter för både arbetstagare och arbetsgivare.

Men de senaste årens höga byggtakt har tyvärr en baksida: Byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i branschen att göra.

Byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i branschen att göra.

Flera rapporter tyder på ett ökat fusk. Det handlar till exempel om misstanke om skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen.

Så kan vi förstås inte ha det. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker.

Fackförbundet Byggnads Västerbotten och arbetsgivareorganisationen Sveriges Byggindustrier har ibland olika uppfattning i vissa frågor. Så ska det vara eftersom vi företräder olika parter.

Men i synen på sund konkurrens är vi helt överens. Att lagar och regler följs ska vara självklart. Konkurrens ska ske på lika villkor. Kollektivavtalen som parterna förhandlar fram ska respekteras.

Tyvärr återstår en hel del arbete innan vi lyckats nå vår ambition. Enligt en färsk undersökning (våren 2019) som Sveriges Byggindustrierna och Byggnads låtit göra finns problem i alla led.

Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer låga priser utan att kontrollera om regler följs, och utan att tänka på att kostnaderna måste betalas i ett annat led. Därtill kommer hantverkare, bemanningsföretag och entreprenörer som försöker skapa sig fördelar genom att inte betala skatter på rätt sätt, eller genom att inte följa säkerhetskraven.

Om alla aktörer och led i byggprocessen delade Byggnads och Sveriges Byggindustriers syn på sund konkurrens skulle skatter i större omfattning än i dag betalas in till vård, skola och omsorg, anställningsvillkoren förbättras och säkerheten på arbetsplatserna öka.

Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa och hederliga samhällsbyggare. Därför vill vi som parter öka dialogen om dessa frågor.

Under 2019 kommer Sveriges Byggindustrier och Byggnads Västerbotten att besöka myndigheter, politiker, stora upphandlare och privata konsumenter, entreprenörer och hantverkare. Vi är övertygade om att problembilden bland annat handlar bristande kunskaper och insikter samt avsaknad av tillfredställande uppföljning.

Johan Hallberg, regionchef Sveriges Byggindustrier

Thomas Rolén, ordförande Byggnads Västerbotten

Christer Johansson, lokal chef Västerbotten Sveriges Byggindustrier

Jimmy Sjölander, ansvarig för ordning & redafrågor Byggnads i Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut