Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Motverka bostadsbrist med billigare nyproduktion

Debatt. Sverigedemokraternas gruppledare Markku Abrahamsson ville veta hur kommunen ser på boendeformer med lägre produktions- och boendekostnader. Svaret blev att kommunen väljer bort lågprisalternativ vid marktilldelning. Detta trots att dagens dyra nyproducerade hus innebär många nackdelar.

Northvolts etablering kommer att förstärka bostadsbristen på ett sätt som få kan föreställa sig.

Vi sverigedemokrater menar att det ställer krav på mer kreativa lösningar för Skellefteås bostadsmarknad.

I en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S), vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet, ville Sverigedemokraternas gruppledare Markku Abrahamsson veta hur kommunen ser på boendeformer med lägre produktions- och boendekostnader.

Svaret blev att kommunen väljer bort lågprisalternativ vid marktilldelning. Detta trots att dagens dyra nyproducerade hus innebär många nackdelar.

Husen får så höga hyror att de kommer att stå tomma om de inte byggs i centralorten.

På sikt innebär bristen på nybyggnation utanför kommuncentrum en centralisering och en avveckling av landsbygden.

Höga produktionskostnader innebär höga hyror som i sin tur innebär att många kommer att behöva bostadsbidrag för att ha råd med hyran.

Vi sverigedemokrater anser att kommunen inte ska premiera boenden som vanligt folk inte har råd med.

Billigare nyproduktion hade motverkat dessa problem. Bristen på alternativ till dyra nyproduktioner kommer därför att få allvarliga konsekvenser.

Bristen på bostäder, inte minst till rimliga kostnader, innebär sämre tillväxtmöjligheter för kommunen.

Northvolts etablering kommer att påverka bostadsmarknaden mer än många förstår.

För att få fler nya hus, till lägre kostnad, vill vi sverigedemokrater att kommunen planerar bostadsbyggandet på ett sätt som inte försvårar för entreprenörer att bygga bostadshus till lägre priser.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi att boendekostnaden blir en viktig parameter vid marktilldelning. De som bygger bostäder vanligt folk har råd med ska få fördelar, inte nackdelar.

I Skellefteå ska alla ska ha råd med hyran och nya hus måste kunna byggas även utanför centralorten. Att låta entreprenörer tävla om lägst boendekostnad driver ner priserna.

I en annan motion föreslår vi att kommunen ska samverka med lokala privata bostadsbolag för att skapa boendeytor av befintliga biytor, något som också är bra för miljön.

Kommunen kommer inte på egen hand att klara av att bygga alla flerbostadshus som behövs nu och framöver. Vi har lokala entreprenörer som vill hjälpa till med varierande boendeformer.

Det är viktigt att vi tänker nytt och hållbart. Vi måste låta fler företag som kan bygga billigt hjälpa till och på så sätt undvika att kommuninvånarnas skuldsättning eller bidragsbehov ökar.

Markku Abrahamsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Skellefteå

  1. ”Nästa fas blir större än väntat”

  2. Northvolt har intagit Skellefteå

  3. Skellefteå blir centrum för ökad kompetens inom batteritillverkning

  4. Northvolts samarbete med Volkswagen spikat

  5. Satsning på Campus gör Skellefteå starkare

  6. Nu ska Northvolt ut och cykla

  7. Northvolt kan vinna fint pris

  8. Northvolt: Nu börjar själva fabriken att byggas

  9. Livsmedelsjättarnas intresse har ökat för Skellefteå

  10. Stort Umeintresse när Northvolt informerade

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Motverka bostadsbrist med billigare nyproduktion