Foto: Stina Stjernkvist/TT

Moderaternas förslag skulle leda till ökade alkoholskador

Debatt. Som socialliberal tar jag starkt avstånd från Moderaternas förslag att Systembolaget även ska vara öppet på söndagar. Friheten att köpa alkohol sju dagar i veckan måste ställas mot alkoholkonsumtionens konsekvenser.

Moderaternas partiledning vill införa söndagsöppet på Systembolaget.

Frågan kommer upp vid partistämman i oktober, meddelar SVT Nyheter.

För Moderaterna är det en frihetsfråga. Frihet för vem, frågar jag mig?

Det finns personer som har en riskfylld alkoholkonsumtion. De dricker för ofta och för mycket. Detta får inte bara konsekvenser för den som dricker utan också för personer i dennes närhet.

De vittnesmål som kommer från polisen är entydiga; kvinnomisshandel och fall där barn far illa ökar med alkoholkonsumtionen.

Men det stannar inte där. Alkoholen orsakar också stora problem i form av fosterskador, trafikolyckor och en rad sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten använder riskkonsumtion av alkohol som en indikator för att mäta folkhälsan. 2018 var det 16 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav riskkonsumtion av alkohol. Den var högre bland män än bland kvinnor, bland unga jämfört med äldre, bland personer med gymnasial utbildning jämfört med personer med eftergymnasial.

Enligt det internationella projektet ”Global Burden of Disease” är alkohol en av de riskfaktorer som bidrar mest till sjukdomsbördan i Sverige. Av de dödsfall som sker på grund av alkohol är cirka 30 procent orsakade av måttlig eller låg alkoholkonsumtion. Det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt. Ju mer man dricker, desto större är risken.

Utökade öppettider på Systembolaget leder till ökad alkoholkonsumtion, vilket även bekräftas av forskning. Ökad tillgång ger större efterfrågan och ju mer man dricker desto större skador.

Det är dessa konsekvenser som vi bör ta hänsyn till när vi utformar vår alkoholpolitik.

Marknadsföring och försäljning av alkohol ska vara reglerad. Att marknadsföring och försäljning är reglerad i Sverige är just för att motverka skador och förhindra att fler ska drabbas.

Som socialliberal tar jag starkt avstånd från Moderaternas förslag att Systembolaget även ska vara öppet på söndagar.

Friheten att köpa alkohol sju dagar i veckan måste ställas mot alkoholkonsumtionens konsekvenser.

Maria Lundqvist Brömster (L), ledamot i regionfullmäktige Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut