Boliden ligger i framkant med att ställa om gruvverksamheten till en modern och fossilfri verksamhet.
Boliden ligger i framkant med att ställa om gruvverksamheten till en modern och fossilfri verksamhet. Foto: Johanna Norin/TT

Miljöpartiets företagspolitik framtiden för Västerbotten

Debatt. Att förbättra småföretagens villkor, och skapa möjligheter för så många som möjligt att starta nya, är någonting som Miljöpartiet arbetar för. Det handlar bland annat om att synliggöra hur företag i vårt län kan söka olika former av stöd, som coachning, finansiering och matchning.

För att Västerbotten ska vara en attraktiv region att bo i och flytta till är småföretagandet en viktig pusselbit.

Här ska man våga satsa på sin företagsidé och ha förutsättningar att låta den växa.

Det måste finnas goda möjligheter att utvecklas och anställa, oavsett var i länet man väljer att etablera sig.

Att förbättra småföretagens villkor, och skapa möjligheter för så många som möjligt att starta nya, är någonting som Miljöpartiet arbetar för. Det handlar bland annat om att synliggöra hur företag i vårt län kan söka olika former av stöd, som coachning, finansiering och matchning.

I Miljöpartiets regiongrupp jobbar vi även med att försöka få omvärlden att upptäcka Västerbotten, både för att främja turistnäringen och för att hjälpa våra företag nå ut med varor och tjänster.

Start up-verksamheten, med de inkubatorer som finns, ser vi som en viktig katalysator. Vi vill se mer av den här typen av riktad stöttning för nya företag och att det ska finnas på fler orter än i dag. Vi vill också se till att säkra de EU-medel som Västerbotten hittills varit duktiga på att hämta hem. Dessa EU-pengar är ofta en avgörande grundbult för nyetableringar som står i startgroparna.

På riksnivå har Miljöpartiet, alltsedan vi bildade regering med Socialdemokraterna, gjort flera viktiga förändringar i riktning mot ett grönt svensk näringsliv.

Det har exempelvis blivit billigare för småföretag att anställa sin första medarbetare. Vi har förlängt tiden för hur länge ett företag ska räknas befinna sig i en uppstartsfas, infört ett högkostnadsskydd för småföretagarens sjuklönekostnader och startat en grön fond för investeringar i svenska små och medelstora bolag.

Många känner till satsningen Klimatklivet, ett investeringsstöd för klimatomställning till bland annat företag.

I Industriklivet kommer 300 miljoner kronor per år, mellan 2018 och 2040, att satsas på att stödja svensk industris omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser.

Miljöpartiet jobbar även för att minska det regelkrångel som många egenföretagare ser som en belastning och förbättra det sociala skyddsnätet för företagare.

Uppfinningsrikedomen, företagsandan och viljan att verka hållbart är redan stark i Västerbotten. Det är någonting som vi miljöpartister vill värna.

Exemplen på unika företag är många: Marstorps mat driver grönsaksodling i Tvärålund. Vi har Siljum Mekan i Bygdsiljum som var först i världen med utfällbara sidovingar till sina snöplogar. Vi har det anrika Westerbottens Bryggeri. Eller varför inte nämna det kreativa Norsjövin som gör vin av blåbär och lingon.

Men vi har också drakarna Rototilt och Boliden. Rototilt är världsledande i tiltrotatorer för grävmaskiner och sätter nu Vindeln på kartan med sin etablering på den amerikanska marknaden. Boliden ligger i framkant med att ställa om gruvverksamheten till en modern och fossilfri verksamhet i samarbete med ABB. Bland annat prövar man eldrivna linor för sina truckar i Aitikgruvan.

Med dessa goda förutsättningar ser Miljöpartiet hur företagen kommer att vara drivkraften i att hålla planetens temperatur nere.

Det är i företagen klimatjobbet till stor del kommer göras.

Zacharias Tjäder (MP), ledamot i Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut