Foto: Fredrik Sandberg/TT

Med samordnande vägbyggen undviks kaos i trafiken

Debatt. Ett viktigt moment är att arbetet på våra vägar sker på ett effektivt och säkert sätt. Vi har full förståelse för skyddsåtgärder för vägarbetare och trafikanter under den tid som arbetet pågår. Vad vi inte tycker skulle vara nödvändigt är att arbetet ofta drar ut på tiden utan att verksamhet pågår på platsen.

Underhåll och nybyggnation är viktigt för att trafiksystemet ska fungera.

Båda verksamheter skapar bättre förutsättningar för transporter av människor och gods. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för vårt lands konkurrenskraft.

Ett viktigt moment är att arbetet på våra vägar sker på ett effektivt och säkert sätt. Under många år har vi i Kungliga Automobilklubben (KAK) kommenterat att många arbeten drar ut på tiden. Flertalet vägarbeten görs dessutom med begränsningar i form av reduktion av hastighet och framkomlighet.

Vi har full förståelse för dessa skyddsåtgärder för vägarbetare och trafikanter under den tid som arbetet pågår.

Vad vi inte tycker skulle vara nödvändigt är att arbetet ofta drar ut på tiden utan att verksamhet pågår på platsen. I denna uppfattning är vi inte ensamma. Enligt en Skop-undersökning som KAK låtit göra anser 78 procent av svenskarna att kommunerna skulle kunna göra mer för att underlätta framkomligheten i samband med vägarbeten.

Ibland blir viss utrustning inte tillgänglig i tid. Entreprenörens villkor styr. Det kan gå veckor, ibland månader utan att något arbete syns på en vägarbetsplats. Detta kan ibland leda till ett felaktigt och lagvidrigt risktagande från trafikanter. Detta kan inte försvaras – men i vissa lägen förklaras.

Detta beteendet kan undvikas om vägarbetet utförs i ett sammanhållet och synligt flöde med begränsad hastighet och framkomlighet under en kortare tid. Detta tror vi gynnar säkerheten för vägarbetare och trafikanter. Ansvariga myndigheter bör se till att minska olycksrisken genom bättre anpassning av avtalen med entreprenörerna.

På så sätt kan även mindre uppdrag genomföras på kortare tid.

Johan Hallenborg, ledamot i Kungliga Automobilklubbens expertråd

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut