Foto: Heiko Junge/NTB scanpix/TT

M kräver åtgärder för att bekämpa sexualbrotten

Debatt. En viktig del är att skärpa straffen för våldtäkt. Fler gärningsmän som gjort sig skyldiga till våldtäkt, och andra former av sexualbrott, ska lagföras och dömas till strängare straff. Bland annat bör minimistraffet för våldtäkt skärpas från två till tre år.

Vi ser hur utsattheten för sexualbrott ökat kraftigt de senaste åren.

Enligt Nationella trygghetsundersökningen 2018 uppgav 6,4 procent av de tillfrågade att de hade utsatts för sexualbrott under 2017.

Allvarligast är utvecklingen bland unga kvinnor. Allt fler av dem vittnar om att de känner oro vid utevistelse på kvällen i det egna bostadsområdet.

Det här är en oacceptabel utveckling som måste brytas.

Vi moderater vill se flera åtgärder för att stärka arbetet mot sexualbrotten.

Varje brottsoffer ska få upprättelse och tryggheten ska stärkas.

En viktig del är att skärpa straffen för våldtäkt. Fler gärningsmän som gjort sig skyldiga till våldtäkt, och andra former av sexualbrott, ska lagföras och dömas till strängare straff. Bland annat bör minimistraffet för våldtäkt skärpas från två till tre år. Trots att riksdagen uppmanade regeringen att ta fram en ny lagstiftning redan för ett år sedan kan vi konstatera att ingenting har hänt.

Dessutom behöver polisens utredningsverksamhet kring sexualbrott förstärkas. Vi vill se särskilda grupper som är specialiserade på området. Våra ekonomiska tillskott möjliggör betydligt fler poliser och en förbättrad närvaro i det offentliga rummet. Dessutom satsar vi resurser på fler övervakningskameror för att möjliggöra stärkt trygghet på brottsutsatta platser.

För en tid sedan kom en uppmärksammad dom från Högsta domstolen där en man som dömts för våldtäkt på en sovande kvinna tilläts stanna kvar i Sverige efter avtjänat straff. Detta trots att personen saknade egentlig anknytning till Sverige. Domen visar att det är hög tid att förändra reglerna kring utvisning på grund av brott.

Regelverket för utvisning vid brott har i stora drag sett likadant ut sedan 1994. Vi föreslår att ribban för när utvisning kan bli aktuellt ska sänkas, även då återfallsrisk inte föreligger. Utvisning vid brott ska bli aktuellt i fler fall, även när det finns anknytning till Sverige.

Utvecklingen gällande sexualbrott måste vändas. Vi behöver arbeta både förebyggande och samtidigt säkerställa att straffen står i proportion till brottens allvar. Kvinnor ska kunna känna sig trygga samtidigt som fler gärningsmän ska lagföras och dömas till strängare straff.

Moderaterna har i flera år drivit på för kraftfulla åtgärder mot sexualbrott och skärpta regler för utvisning vid brott.

Socialdemokraterna har haft regeringsmakten i snart fem år och under den tiden har situationen stadigt blivit sämre.

Sverige behöver en rättspolitik som värnar medborgarnas trygghet och sätter brottsoffren i centrum.

Johan Forssell (M), riksdagsledamot från Stockholms kommun och rättspolitisk talesperson

Edward Riedl (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut