Foto: Ned Alley/NTB scanpix/TT

Löfte och verklighet är två vitt skilda saker

Debatt. En god och jämlik vård är ledord i regionplanen för Region Västerbotten. Jag undrar var denna jämlika vård finns när öron-näsa-halsmottagning i Skellefteå, som lades ner 2016, ännu inte öppnats. Trots löften från den S-märkta majoriteten om att så skulle ske – innan kommande årsskifte.

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp /…/ en tid att läka, en tid att riva ner.

Så står det i Predikaren.

Det går fortare att riva ner än att bygga upp. Det borde hälso- och sjukvårdsnämnden ha tänkt på när beslutet att lägga ner öron-näsa-halsmottagning i Skellefteå togs.

Det var ett dåligt beslut där patientperspektivet helt förbisågs.

En god och jämlik vård är ledord i regionplanen för Region Västerbotten. Jag undrar var denna jämlika vård finns när öron-näsa-halsmottagning i Skellefteå, som lades ner 2016, ännu inte öppnats. Trots löften från den S-märkta majoriteten om att så skulle ske – innan kommande årsskifte.

Jag är obotlig optimist. Men jag tvingas i det här fallet inse att löften och verklighet är två vitt skilda saker.

Vid senaste regionfullmäktige (17/9 2019) debatterades min interpellation i ämnet. Svaren jag fick var mycket diffusa.

Ännu har man inte lyckats rekrytera någon läkare till mottagningen, och rekrytering av sjuksköterskor pågår. Vilken lokal man ska flytta in i fick jag inget svar på.

Jag är obotlig optimist. Men jag tvingas i det här fallet inse att löften och verklighet är två vitt skilda saker.

Det är drygt tre månader kvar av 2019. Att man ska hinna bygga upp en mottagning, med personal som inte finns, i en lokal som inte är förberedd, är för mig ett luftslott.

Stora patientgrupper med barn och äldre har drabbats hårt av nedläggningen. Minst 100 patienter åker varje vecka till Umeå, tur och retur, för att få vård. Därtill kommer anhöriga som följer med.

Avsaknaden av en öron-näsa-halsläkare på lasarettet i Skellefteå gör också att svårt sjuka inneliggande patienter, som behöver bedömas eller behandlas av en specialistläkare, måste transporteras till Umeå.

Öron-, näsa-, hals- och käkkirurgi är en länsklinik. I min värld ska en sådan betjäna hela länet.

Att behöva åka till ett annat sjukhus för att få behandling, eller för att göra en operation, är inte konstigt. Det ställer jag mig bakom. Men öron-näsa-hals är en bassjukvård som bedrevs i Skellefteå. En vård som man ibland måste besöka ofta. Den ska vara nära patienten.

Öron-näsa-halsmottagningen måste öppna snarast.

Carin Hasslow (L), gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut