Foto: Lars Eriksson

Låt Skellefteå Airport fungera som Systembolaget

Replik. Flygplatsen skulle kunna fungera som Systembolaget. Trots att vi känner till alkoholens negativa effekter har vi gemensamt beslutat att tillåta den. Men Systembolaget strävar inte efter att öka konsumtionen. I stället tar man ett samhällsansvar. Genom information försöker man minska alkoholkonsumtionen.

Replik på Melinda Hedströms, ordförande Skellefteå City Airport AB, replik ”Skellefteå Airport, din egen gröna flygplats”, publicerad i Norran och på norran.se onsdagen den 25 september 2019.

Det är positivt att Skellefteå Airport jobbar med sin miljöpåverkan. Att flygplatsens verksamhet på marken är fossilfri är någonting för andra flygplatser och verksamheter att inspireras av.

Samtidigt går det inte att blunda för att flygtrafiken har en alltför stor miljöpåverkan. Flyget orsakar ett ton koldioxidutsläpp per person och år – lika mycket som personbilstrafiken.

I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet.

Så att sträva efter ökat flygande blir fel – både ur ett klimat- och ett rättviseperspektiv.

Flygplatsen skulle kunna fungera som Systembolaget. Trots att vi känner till alkoholens negativa effekter har vi gemensamt beslutat att tillåta den. Men Systembolaget strävar inte efter att öka konsumtionen. I stället tar man ett samhällsansvar. Genom information försöker man minska alkoholkonsumtionen.

Eftersom vi är överens om att Skellefteå behöver flygtrafiken skulle Skellefteå Airport kunna ta samma typ av samhällsansvar som Systembolaget genom att åtminstone inte verka för ökat flygande.

Linnea Öhman (MP), ledamot Skellefteå kommunfullmäktige

Flygplatsen kan bidra till grön omställning
Skellefteå Airport, din egen gröna flygplats
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut