Foto: Henrik Montgomery/TT

Kulturnämnden står inför ett vägval

Replik. Vi har som nämnd ansvar för en god ekonomisk hushållning. Kulturnämnden står inför ett vägval. Antingen tar vi bort förseningsavgifterna, något som är en besparing för kommunen. Eller så digitaliserar vi hanteringen. Vilket skulle innebära en hög initialkostnad. Pengar som vi hellre vill lägga på kultur.

Replik på Csaba Bene Perlenbergs ledare ”Devalvera inte böckernas värde” publicerad i Norran och på norran.se lördagen den 17 augusti 2019.

I en ledare i Norran (17/8 2019) beskriver Csaba Bene Perlenberg biblioteken som ”demokratins förväntansfulla skattkammare, plikttrogna arkiv och det öppna samtalets verkstad.”

Det håller jag verkligen med om. Bibliotekens uppdrag är att tillhandahålla fri tillgång till information, bildning och kultur. Det är en verksamhet som bygger på förtroende och tillit.

Just detta förtroende, att nyttja våra gemensamt ägda resurser, är någonting som vi aktivt arbetar med inom biblioteksverksamheten.

Det tydligaste exemplet är ”Mer öppet”. Det vill säga att låntagare kan få tillgång till biblioteket utöver de tider som det är bemannat.

De utvärderingar som gjorts visar att det är en verksamhet som fungerar väl.

Det vore bra om än fler tog chansen att nyttja ”Mer öppet”. När det kommer till tillgänglighet är Skellefteås bibliotek bland de främsta i landet.

Vi har som nämnd ansvar för en god ekonomisk hushållning. Kulturnämnden står inför ett vägval. Antingen tar vi bort förseningsavgifterna, något som är en besparing för kommunen. Eller så digitaliserar vi hanteringen. Vilket skulle innebära en hög initialkostnad. Pengar som vi hellre vill lägga på kultur.

Att betala en förseningsavgift är inte alltid ett bra sätt att få tillbaka böckerna i tid. Det kan också vara så att låntagaren upplever att det är okej att vara sen med boken. Det går att köpa sig fri.

För oss socialdemokrater är det gemensamma ägandet och ansvaret för biblioteken en hjärtefråga.

Vi vill inte devalvera värdet på böcker. Vi vill i stället öka det till att handla om förtroende och tillit.

Daniel Sjögren (S), ordförande kulturnämnden i Skellefteå

Devalvera inte böckernas värde
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut