Foto: Adam Ihse/TT

Kärnkraften bidrar med stabilitet

Replik. Istället för att underminera kärnkraften borde Linda Burenius och Jennie Wiederholm rikta fokus på Sveriges potential att säkra en trygg inhemsk elförsörjning – dygnet runt, året runt – samtidigt som vi flyttar fram våra positioner och hjälper våra grannländer att fasa ut kolen.

Replik på Linda Burenius (ordförande 100% förnybart) och Jennie Wiederholms (utredare energi och miljö Hyresgästföreningen) debattartikel ”Hushållen får betala priset för ny kärnkraft”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 29 augusti 2019.

Linda Burenius och Jennie Wiederholm skriver negativt och missvisande om kärnkraften i Norran (29/8 2019). För transparensens skull kan nämnas att Burenius jobbar inom vindkraftsbranschen.

Linda Burenius och Jennie Wiederholm menar att Kristdemokraterna har hotat med att lämna energiöverenskommelsen. Här finns skäl att nyansera.

De flesta delarna i energiöverenskommelsen är genomförda. Samtidigt saknas svar på avgörande frågor kring kapacitetsbrist och effekt.

Tillsammans med Moderaterna har vi kristdemokrater pekat på behovet av nya reformer som kan möta morgondagens behov. I konstruktiv anda har vi fört fram förslag om bland annat utvecklad kärnkraft, forskning och en effektutredning. Detta utifrån ambitionen om brett stöd för en uppdaterad eller ny överenskommelse.

Linda Burenius och Jennie Wiederholm utmålar kärnkraften som dyr. I själva verket är det avvecklingslinjen som lär kosta på. El från Ringhals och Forsmark producerades i fjol till hälften av snittpriset på den nordiska elbörsen. Energiföretagen släppte nyligen en rapport som visar att förlängd kärnkraft kombinerat med förnybart är ett billigare framtidsalternativ än bara förnybart.

När det gäller nya anläggningar visar Energikommissionens antaganden något lägre produktionskostnader för vindkraft än för kärnkraft. Vad kärnkraftsmotståndare ofta missar är dock att hela systemet måste fungera, och med det följer systemkostnader.

Kärnkraften bidrar med viktiga stabiliserande systemtjänster som vindkraften saknar. Kärnkraften är därtill planerbar, medan vindkraftsproduktionen varierade mellan 130 MWh/h och 6000 MWh/h i vintras. Att bygga ett system utan kärnkraft som täcker upp för vindkraftens brister blir både svårt och dyrt. I den bemärkelsen står vindkraften på de planerbara kraftslagens axlar.

Även klimatfrågan visar på kärnkraftens betydelse. När fordonsflotta och industri ska ställa om krävs mycket mer leveranssäker el. Internationella Energirådet uppmanar världens länder att slå vakt om och utveckla kärnkraften av klimatskäl. Att lägga ner två reaktorer vid Ringhals är direkt ogenomtänkt ur klimatsynpunkt, vilket Konjunkturinstitutet också har klargjort.

Linda Burenius och Jennie Wiederholm framställer det som att kärnkraften skulle sakna folklig uppbackning. Häromveckan publicerades dock en Sifo-undersökning som visar att två av tre svenskar vill behålla kärnkraften.

Istället för att underminera kärnkraften borde Linda Burenius och Jennie Wiederholm rikta fokus på Sveriges potential att säkra en trygg inhemsk elförsörjning – dygnet runt, året runt – samtidigt som vi flyttar fram våra positioner och hjälper våra grannländer att fasa ut kolen.

Men då krävs utveckling av alla fossilfria kraftslag, inklusive kärnkraften.

Camilla Brodin (KD), riksdagsledamot från Stockholms län och energipolitisk talesperson

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut