Foto: Yvonne Rönngren

Järnsand i deponi vore ett rent slöseri

Debatt. Vill samhället öka metallåtervinningen måste det även finnas en acceptans för smältverk och deras produkter. Målet måste vara att utveckla användningsområden för dessa i så stor utsträckning som möjligt. Att anlägga en deponi i stället för att använda järnsanden vore allt annat än cirkulär ekonomi.

Användningen av järnsand har återigen aktualiserats.

Ska en befintlig produkt användas eller läggas på deponi? Bolidens ståndpunkt är självklar.

I ett resurseffektivt samhälle bör alla lämpliga resurser användas. Detta är också Bolidens utgångspunkt när vi återvinner och framställer metaller som är helt nödvändiga i omställningen till ett samhälle med låg miljö- och klimatpåverkan.

Vill samhället öka metallåtervinningen måste det även finnas en acceptans för smältverk och deras produkter. Målet måste vara att utveckla användningsområden för dessa i så stor utsträckning som möjligt.

De restriktioner som infördes i slutet av 2013, och som sedermera drogs tillbaka, resulterade i kraftigt minskad efterfrågan. En situation som fortfarande håller i sig.

Järnsand har använts sedan 1970-talet i Skellefteregionen. Det är ett utmärkt konstruktionsmaterial – tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt – när det används inom rätt tillämpningar och enligt gällande användaranvisning. Då är järnsanden också lätt att ta hand om och återanvända.

Järnsandens egenskaper är i många fall bättre än hos alternativa material. Många miljöstudier har genomförts under åren. Ingen har påvisat någon negativ miljöpåverkan vid användning av järnsand. Sedan 2017 är järnsanden CE-certifierad som ballast, enligt EU-standard. Fakta om materialet och hur det ska användas finns på jarnsand.boliden.com.

Järnsanden utvinns som en biprodukt från Rönnskärs kopparframställning. Vi kan inte reducera järnsandsproduktionen utan att övrig produktion påverkas.

Lägre produktion skulle även minska möjligheterna att återvinna metallinnehållande material.

De restriktioner för användning som infördes i slutet av 2013, och som sedermera drogs tillbaka, resulterade i kraftigt minskad efterfrågan. En situation som fortfarande håller i sig.

En konsekvens är att andra material används i stället, som plastisolering och den ändliga naturresursen bergkross. En annan konsekvens är att järnsanden måste lagras.

Flera forskningsprojekt pågår för att utveckla fler användningsområden. Men det tar tid. Under tiden växer berget av järnsand på industriområdet.

Att anlägga en deponi i stället för att använda järnsanden vore allt annat än cirkulär ekonomi. Nu är vi i ett läge då vi tvingas utreda det alternativet.

Monica Quinteiro, platschef Boliden Rönnskär

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut