Journalister tar del av budgetpropositionen för 2020 på finansdepardementet i Stockholm.
Journalister tar del av budgetpropositionen för 2020 på finansdepardementet i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/TT

Januariavtalet skapar ett starkare Sverige

Debatt. Med januariavtalet som grund skapar vi förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter.

Sverige blir starkare när vi arbetar tillsammans och gemensamt tar ansvar för att lösa samhällsproblem.

I höstbudgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd och bättre ekonomi för pensionärer. Vi ökar också resurserna till trygghet och säkerhet.

Alla som kan jobba ska jobba. Sedan 2014 har regeringens politik bidragit till att 350 000 fler har ett jobb att gå till.

Aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik är central för att fler ska kunna pröva nya vägar i arbetslivet. Satsningen på Kunskapslyftet har i Västerbotten skapat 1 294 utbildningsplatser vid Umeå universitet. Etableringsjobb införs för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete.

I budgeten för 2020 satsar vi fem välfärdsmiljarder. För Skellefteås del ger satsningarna 24,7 miljoner kronor att investera i skola eller äldreomsorg.

Vården, skolan och omsorgen ska stärkas. Vi socialdemokrater gick till val på mer pengar till välfärden. I budgeten för 2020 satsar vi fem välfärdsmiljarder. För Västerbotten innebär det 39,5 miljoner kronor till exempelvis fler sjuksköterskor. För Skellefteås del ger satsningarna 24,7 miljoner kronor att investera i skola eller äldreomsorg.

Sveriges äldre har rätt till en trygg ålderdom. Nu avskaffar vi den skatteklyfta för pensionärer som den moderatledda regeringen införde. Vår satsning på höjd garantipension och höjt bostadstillägg ger i genomsnitt 197 kronor mer i plånboken för 4 936 äldre i Skellefteå.

Den organiserade brottsligheten, skjutningar och sprängningar ska bekämpas. Vid sidan av sociala insatser ska Polisen ha de resurser och de verktyg som krävs för att bekämpa brotten. Sedan 2014 har vi gjort historiskt stora satsningar på Polisen och Tullverket. Antalet polisstudenter har nu fördubblats, men vi är inte nöjda. Målet är att senast 2024 ha 10 000 fler polisanställda.

Hela Sverige ska leva och växa. Den statliga närvaron utökas genom lokala servicekontor. Närhet till kommersiell service i glesbygd säkras och utbyggnaden av digital infrastruktur drivs vidare. Särskilda medel fördelas till kommuner som har tagit emot en stor andel nyanlända i förhållande till sin befolkning.

Med januariavtalet som grund skapar vi förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter.

Så bygger vi ett starkare samhälle.

Magdalena Andersson (S), finansminister

Isak From (S), riksdagsledamot från Västerbottens län

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut