Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB scanpix/TT

Idrotten är en av landets bästa integrationsmotorer

Debatt. I Västerbotten har idrotten anordnat mer än 5 500 aktiviteter för asylsökande och nyanlända de tre senaste åren. Men för oss är själva arbetet viktigare än siffror. Vi vill att vårt arbete med inkludering ska vara en naturlig del av idrottsrörelsen där alla känner sig välkomna, vill stanna och utvecklas.

Några stapplande skär på isen i nya skridskor eller springandes runt en löparbana i duggregn.

Barn, unga och vuxna samlas kring något man vill lära sig, en idrott. Men det slutar ofta med så mycket mer. Vi får kunskaper för livet som ofta rymmer mer än bara den direkta idrottsutvecklingen. Vi får språkkunskaper, nya vänner och nätverk, kunskap om föreningsliv, demokrati och värdegrund och vi lär oss sociala koder.

Detta gör att idrotten är en av landets bästa integrationsmotorer.

Det mervärde som idrottsrörelsen skapar är fantastiskt. Våra idrottsföreningar har de senaste åren bland annat erbjudit lägerverksamhet, prova-på-aktiviteter, drop-in-idrott, ledarutbildning, samhällsorientering, idrottsskolor, språkstöd, utbildning i föreningskunskap, utlåning av utrustning och mycket mer för att hjälpa nyanlända och asylsökande in i samhället.

I Västerbotten har idrotten anordnat mer än 5 500 aktiviteter för asylsökande och nyanlända de tre senaste åren.

Totalt sett har idrottsrörelsen anordnat hundratusentals aktiviteter i nästan samtliga av landets kommuner.

Men för oss är själva arbetet viktigare än siffror. Vi vill att vårt arbete med inkludering ska vara en naturlig del av idrottsrörelsen där alla känner sig välkomna, vill stanna och utvecklas och där alla vill delta i utvecklingen av idrotten.

Det finns olika utmaningar runt om i vårt land. I Västerbotten är en tydlig utmaning att aktivera unga nyanlända tjejer inom idrotten.

Det kan finnas större eller mindre hinder för att börja idrotta. Hindren kan variera till exempel beroende på var du bor, hur mycket idrotten kostar och hur nära du har till idrotten. Hindren är individuella och det är en del i idrottens strategi att bli ännu bättre på att göra det enklare för alla att vara med, oavsett bakgrund.

Det finns olika utmaningar runt om i vårt land. I Västerbotten är en tydlig utmaning att aktivera unga nyanlända tjejer inom idrotten. Vi ger därför särskilt stöd till aktiviteter riktade till tjejer.

Vi ser även att kostnader för utrustning och medlemskap kan utgöra ett hinder. Vi försöker minska dessa trösklar genom gratis utlåning i våra Fritidsbanker och genom att fördela ekonomiskt stöd till föreningar som vill inkludera fler. I grunden ser vi dock att det är de starka föreningarna som långsiktigt har förmåga att anpassa sin verksamhet för att inkludera nya målgrupper.

Därför är det så viktigt att våra satsningar är långsiktiga. Det får inte bara bli enskilda korta projekt.

Det är bra att regeringen ser stödet till idrotten för dess integrationsarbete som ett årligt stöd och inte ett tillfälligt. Vi vill att Region Västerbotten ger ett utökat långsiktigt grundstöd till idrotten för att säkerställa ett stabilt stöd till våra föreningar. Vi vill också att både Region Västerbotten och fler kommuner satsar på Fritidsbanker så att vi kan fortsätta sänka trösklarna för idrottandet.

Vår hemmaplan är idrottsanläggningen, klubbstugan och föreningslokalen. Där möter vi dagligen tusentals människor.

Genom våra idrottsföreningar får människor möjlighet att påverka sin hälsa och livssituation genom att höja sin bildningsnivå, bygga nätverk, skapa relationer och öka sin delaktighet i samhället.

De möten som sker på idrottsplatsen, i klubbstugan och i föreningslokalen gör både individen, idrotten, Västerbotten och Sverige starkare.

Niclas Bromark, länsidrottschef Västerbottens Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut