Foto: Pontus Stenberg/TT

Hela Sverige måste få möjlighet att växa

Debatt. Centerpartiet tar ansvar för hela Sverige. På många platser upplever människor i dag sämre service och infrastruktur än i resten av landet, trots att skattetrycket inte sällan är högre på dessa orter. Inför vår partistämma presenterar vi nu därför flera förslag för bättre infrastruktur och samhällsservice.

Att hela landet ska växa är en självklarhet för oss centerpartister.

För att lyckas med detta krävs rättvisa skatter mellan stad och land, en utbyggd välfärd och trygghet i hela landet och en politik som håller ihop Sverige.

Centerpartiet tar ansvar för hela Sverige. På många platser upplever människor i dag sämre service och infrastruktur än i resten av landet, trots att skattetrycket inte sällan är högre på dessa orter. Inför vår partistämma i Karlstad (26–29 september) presenterar vi nu därför flera förslag för bättre infrastruktur och samhällsservice.

I dag hämmas människors rörlighet på lands- och i glesbygd av att det lokala vägnätet, på sina håll, är för dåligt. Det är oacceptabelt.

- Bättre vägstandard

För att människor ska kunna ta sig till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter är bilen en nödvändighet i stora delar av landet. Men det kräver vägar med en rimlig standard, året om.

Som det ser ut i dag hämmas människors rörlighet på lands- och i glesbygd av att det lokala vägnätet, på sina håll, är för dåligt. Det är oacceptabelt. Därför vill vi centerpartister införa ”en lägsta godtagbar standard”. Det skulle ställa högre krav på vägnätet att vara robust och underlätta för människor i deras vardag.

- Rättvis snöröjning

I dag är Sverige uppdelat i flera zoner inom vilka statliga bidrag utgår för snöröjning. I glest befolkade delar av landet skapar detta problem, med begränsat antal utförare och höga kostnader. Därför vill vi införa ytterligare en zon för snöröjningen, för enskild väghållning i glesbygd där särskilt stöd kan utgå för att upprätthålla tillgänglighet och trafiksäkerhet vintertid.

- Översyn för en bättre postservice

Vi har de senaste åren sett en allt annat än positiv utveckling av den svenska posthanteringen där brev och paket kommit fram sent, eller i värsta fall inte alls. Något som inte minst drabbat lands- och glesbygd. Det är ohållbart. Centerpartiet vill att utdelning av post och paket ska ske varje helgfri vardag över hela landet.

- Landsbygdssäkra politiska beslut

Långa avstånd är svåra att förändra. Men det går att analysera, förutse och möta vilka konsekvenser politiska förslag får för landsbygden. Vi vill se en landsbygdssäkring av politiska beslut på alla nivåer. I praktiken innebär det att konsekvensbeskrivningar, likt de som genomförs kopplat till påverkan på miljö och jämställdhet, även görs ur ett landsbygdsperspektiv.

Genom att höja standarden på det svenska vägnätet, satsa på bättre snöröjning och en postservice som man verkligen kan lita på kan vi fortsätta arbetet med att rusta hela Sverige.

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

Anders Åkesson (C), riksdagsledamot från Kalmar län och infrastrukturpolitisk talesperson

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut