Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Hallbristen måste tas på större allvar

Debatt. Folkhälsomyndigheten har satt upp målet att alla barn bör ha minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Men bara vart tredje barn rör på sig en timme om dagen. Bland pojkar är det 44 procent som når målet, bland flickorna är det bara 22. Dessutom är 51 procent av befolkningen i åldern 16–84 år överviktiga eller feta.

Från stora delar av Idrottssverige kommer rapporter om dåliga förutsättningar för idrott och motion i de kommunala anläggningarna.

Det kan handla om allt från att det finns för få idrottshallar och bollplaner till att badhusen behöver renoveras.

Svenska Innebandyförbundet har genomfört en enkät om tillgången till idrottshallar. Den riktades till de tre högsta företrädarna för länets kommuner: kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kommundirektören. I Västerbotten svarade företrädare för elva av 15 kommuner.

I åtta av kommunerna fanns det företrädare som uppgav att det inte finns någon eller nästan ingen brist på idrottshallar.

Samtidigt svarade länets innebandyförbund att det råder brist på idrottshallar i Västerbotten.

Vi i idrottsrörelsen ser dagligen vilket hinder bristen på hallar, och det i många fall eftersatta underhållet, innebär för både barn och vuxna som vill motionera.

Folkhälsomyndigheten har satt upp målet att alla barn bör ha minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Men bara vart tredje barn rör på sig en timme om dagen. Bland pojkar är det 44 procent som når målet, bland flickorna är det bara 22. Dessutom är 51 procent av befolkningen i åldern 16–84 år överviktiga eller feta.

Jag representerar svensk innebandy. Vi erbjuder en enkel och rolig sport som alla kan utöva. Men det är vi inte ensamma om. Hela idrottsrörelsen har det gemensamt att vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och rörelseglädje. Ju fler som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Jag vill uppmana Västerbottens kommunpolitiker och tjänstemän att prata ännu mer med oss i idrottsrörelsen. Besök de slitna anläggningarna som behöver renoveras eller ersättas. Prata med föräldrar som måste gå upp i ottan för att enda träningstiden för barnen var klockan sju en helgdag. Se konsekvenserna av att varken vuxna eller barn får rätt förutsättningar för motion.

När ni gjort det behöver ni fatta tydliga beslut om att renovera och att bygga nytt.

Idrottsrörelsen bidrar till glädje, gemenskap och folkhälsa.

Västerbottens kommuner behöver ge oss förutsättningar att kunna göra det.

Märit Bergendahl, ordförande Svenska Innebandyförbundet

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut