Foto: Christine Olsson/TT

Gör som Region Skåne, satsa på samordnare

Debatt. Tack vare koordinatorns insatser har möjligheten att komma tillbaka till ett självständigt liv efter en skada ökat. När man instiftade funktionen i Region Skåne hade man där kommit till insikt om de mycket speciella svårigheter med samordning av insatser som följer av en förvärvad hjärnskada.

Syrebrist, infektion, kärlbråck, förgiftning, traumatisk skada samt skador efter tumörer kan leda till en hjärnskada.

Personer med en förvärvad hjärnskada har vård- och samhällskontakter som kräver samordning.

För anhöriga kan det bli en så omfattande uppgift att man tvingas gå ner i arbetstid. Samtidigt riskerar man att själv bli sjuk.

Vi i Hjärnskadeförbundet brukar säga att det är ”röda mattan” in i sjukvården när man drabbas av en skada.

Dessvärre upplever många sig utelämnade när de skrivs ut från sjukhuset. De får själva ansöka om till exempel LSS-insatser, hemtjänst, bostadsanpassning och färdtjänst. De ska sätta sig in i vilket stöd som finns, vem som ansvarar för vad, styrka sina behov och se till att rätt intyg skrivs.

Dessvärre upplever många sig utelämnade när de skrivs ut från sjukhuset.

Den enskilde måste ta ett allt större ansvar för sin vård. De digitala systemen förenklar. Det är en positiv utveckling. Men det räcker inte för personer med en förvärvad hjärnskada med komplexa behov och funktionsnedsättningar, och som i en del fall saknar insikt om sina behov och inte klarar av att föra sin egen talan.

Hjärnskadeförbundet arbetar för att fler regioner ska tillsätta hjärnskadekoordinatorer för att främja god rehabilitering och förebygga att den skadade ”faller mellan stolarna”.

En hjärnskadekoordinator är en oberoende resursperson som ger stöd vid kontakt med läkare, andra vårdgivare och myndigheter. Ger information om rehabiliteringsmöjligheter, boende, fritid samt allmänna råd kring konsekvenserna av en hjärnskada.

Det finns ofta ett stort antal aktörer kring en person med en förvärvad hjärnskada. Erfarenheter från hjärnskadekoordinatorernas arbete visar att det ofta finns brister i samarbete och planering mellan dessa aktörer. Koordinatorns uppgift blir att föra samman nya och redan etablerade aktörer med fokus på den skadades önskemål.

Tack vare koordinatorns insatser har möjligheten att komma tillbaka till ett självständigt liv efter en skada ökat. När man instiftade funktionen i Region Skåne hade man där kommit till insikt om de mycket speciella svårigheter med samordning av insatser som följer av en förvärvad hjärnskada.

Funktionen är viktig för att ge förutsättningar till en god rehabilitering. Fler regioner bör ta efter Skåne.

En hjärnskadekoordinator behövs i hela landet. Även i Västerbotten.

Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Curt Nilsson, ordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Skellefteå

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut