Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ge en miljard extra till barns idrottande

Debatt. Svenska innebandyförbundet vill att riksdag och regering ska öka statsanslagen till idrottsrörelsen med 50 procent, från dagens två miljarder kronor per år till tre. Detta för att idrottsrörelsen fyller två väldigt viktiga funktioner i samhället: vi bidrar till folkhälsa och social gemenskap.

Två av tre barn rör på sig för lite, mindre än en timme om dagen.

Det är ett hot mot barnets välmående och på sikt även mot folkhälsan.

Glädje, kamratskap, självförtroende, gemenskap. När jag står vid sidan av en löparbana, en fotbollsplan eller en innebandyplan och tittar på barn som idrottar ser jag i deras ögon hur de upplever allt detta – och mycket annat. Idrotten för så mycket positivt med sig.

Tyvärr är det många barn som inte får uppleva detta, eller i alldeles för liten grad.

Förutom att de går miste om dessa upplevelser missar de även den motion som idrott för med sig. Det är minst lika allvarligt.

Folkhälsomyndigheten har satt upp målet att varje barn bör ha minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Men bara vart tredje barn rör på sig en timme om dagen. Bland pojkar är det 44 procent som når målet, medan det bland flickorna bara är 22.

Den stillasittande trenden bland barn och ungdomar behöver brytas. Den svenska idrottsrörelsen kan bidra.

Jag representerar svensk innebandy. Vi erbjuder en enkel och rolig sport som alla kan utöva. Men det är vi inte ensamma om.

Vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och rörelseglädje. Ju fler som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Svenska innebandyförbundet vill att riksdag och regering ska öka statsanslagen till idrottsrörelsen med 50 procent, från dagens två miljarder kronor per år till tre. Detta för att idrottsrörelsen fyller två väldigt viktiga funktioner i samhället: vi bidrar till folkhälsa och social gemenskap.

En Sifo-undersökning som vi låtit göra visar att nio av tio västerbottningar, 92 procent, vill öka anslagen. För landet som helhet är andelen 88 procent.

Med mer statligt stöd kan vi se till att ännu fler barn och unga kommer i rörelse och att vår föreningsverksamhet kan göra ännu mer för att stärka sammanhållningen i samhället. Ett ökat statligt stöd bör dock kombineras med skärpta krav på återrapportering för att säkerställa att pengarna verkligen gör nytta.

Jag uppmanar alla riksdagsledamöter i Västerbotten att arbeta för att öka anslagen till idrottsrörelsen.

Det skulle bryta den stillasittande trenden, samtidigt som fler barn får uppleva den glädje, kamratskap och gemenskap som idrotten för med sig.

Märit Bergendahl, ordförande Svenska innebandyförbundet

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut