Umeå satsar på att utbilda medarbetare inom enheten för ensamkommande flyktingbarn till undersköterskor för att ge möjlighet till nytt arbete i en övertalighetssituation.
Umeå satsar på att utbilda medarbetare inom enheten för ensamkommande flyktingbarn till undersköterskor för att ge möjlighet till nytt arbete i en övertalighetssituation. Foto: Leif R Jansson/TT

Framtiden går inte att stoppa

Debatt. Arbetsmarknaden förändras i snabb takt tack vare teknikutveckling, globalisering och ökade kompetenskrav. 2,5 miljoner jobb riskerar att slås ut av automatisering och digitalisering de kommande 20 åren. Ännu fler kommer att ställas inför helt nya kompetenskrav. Vi måste vänja oss vid tanken på ett livslångt lärande.

När företag och organisationer står inför en omfattande omställning med nya kompetenskrav måste vi ta vara på och utveckla den kompetens vi har.

Inte minst gäller detta välfärdens verksamheter.

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt tack vare teknikutveckling, globalisering och ökade kompetenskrav.

2,5 miljoner jobb riskerar att slås ut av automatisering och digitalisering de kommande 20 åren. Ännu fler kommer att ställas inför helt nya kompetenskrav.

Vi måste vänja oss vid tanken på ett livslångt lärande. Den utbildning vi skaffade oss i 20-årsåldern, och den erfarenhet vi samlat, räcker inte alltid till för att hänga med i utvecklingen.

Att byta karriär mitt i livet blir vanligare och mycket pekar på att det kommer att fortsätta så.

Samtidigt är det redan nu svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till Västerbottens offentliga sektor. För få vill arbeta inom välfärden, och ännu färre har den utbildning som krävs.

Även befolkningsutvecklingen kommer att innebära ett ökat tryck på välfärden.

Sveriges välstånd är till stor del ett resultat av flera lyckade strukturomvandlingar som kunnat genomföras tack vare den svenska modellen.

Arbetsgivarorganisationer och fackförbund har i en unik överenskommelse lyckats skapa ett smörjmedel för omställningen, som tillgodoser både arbetsgivarens behov av omställning och arbetstagarens vilja att kompetensutvecklas, eller byta karriär mitt i livet. Inom välfärdssektorn är Omställningsfonden detta smörjmedel.

Hos Omställningsfonden finns 750 miljoner kronor som under en försöksperiod kan användas för att kompetensutveckla medarbetare för nya arbetsuppgifter inom exempelvis vård, omsorg eller administration. På så sätt kan arbetsgivare möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera risker för övertalighet.

Umeå kommun satsar till exempel på att utbilda medarbetare inom enheten för ensamkommande flyktingbarn till undersköterskor för att ge möjlighet till nytt arbete i en övertalighetssituation.

Syftet med insatsen är att stärka kompetensen hos medarbetarna samtidigt som det möter behovet av undersköterskor i Umeå kommun.

Vi vill uppmana alla arbetsgivare inom Västerbottens kommuner och i landstinget att söka och använda de medel som finns tillgängliga hos Omställningsfonden.

Arbetsgivare och lokala fack bör tillsammans ta fram en plan för att möta välfärdens behov av kompetensutveckling.

Samhällsomvandlingen kommer att fortsätta och välfärden måste hänga med. En sak vet vi: framtiden går inte att stoppa.

Lars Hallberg, vd Omställningsfonden

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut