Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix/TT

Flygskam är ett hot mot regional tillväxt

Debatt. Ett minskat flygande slår hårt mot utvecklingstakten, mot Sveriges konkurrenskraft och företags förutsättningar att exportera och expandera. Det här är ingen åsikt, utan fakta. Det skulle slå hårt mot vår välfärd och det skulle öka polariseringen här, i Sverige och i världen.

Välfärd är det övergripande målet med allt vad Region Västerbotten företar sig.

Det är vårt gemensamma mål, det alla strävar mot, och som alla insatser syftar till.

Att människor kan mötas, samarbeta, göra affärer och byta erfarenheter är en grundförutsättning för att välfärden ska kunna utvecklas och må bra. Utan rörlighet och tillgänglighet förlorar vi snabbt kampen för bättre vård och omsorg, skolor och utbildningar, demokrati, trygghet och tillväxt. Därför behövs flyget.

Flygskam är ett hot mot regional tillväxt i Västerbotten. Frågan om flygets framtid kan inte domineras av de två alternativen flyga eller inte flyga. Det mest rimliga och mest rättvisa är att i stället fokusera på hur vi ska uppnå ett fossilfritt flyg, inte ett flygförbud.

Precis som inom alla andra områden ska vi använda ny teknik för att minska vår miljöpåverkan. Vi tror att Sverige kan hitta lösningar för att skapa världens grönaste och smartaste transporter.

I norra Sverige sitter vi på delar av lösningen. Vår gröna energi skapar unika förutsättningar för gröna investeringar, grön innovation och grön tillväxt – på en av världens mest hållbara platser. Till exempel är våra glesbygdsflygplatser som gjorda för testverksamhet av elflyg och biobränsle – som dessutom kan tillverkas nära flygplatserna i det skogrika inlandet.

Det är genom innovationsrikedom som vi löser de utmaningar som flygresandet medför, inte genom att föra skam över de som vill och måste flyga.

Frågan om flygets framtid kan inte domineras av de två alternativen flyga eller inte flyga.

Ett minskat flygande slår hårt mot utvecklingstakten, mot Sveriges konkurrenskraft och företags förutsättningar att exportera och expandera. Det här är ingen åsikt, utan fakta.

Det skulle slå hårt mot vår välfärd och det skulle öka polariseringen här, i Sverige och i världen.

Det skulle också vara obefogat och bli en dyrköpt symbolhandling. Flyget står för två–tre procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Att utesluta flyg som transportmedel är att straffa alla som lever eller driver verksamhet i norra Sverige. Här finns knappast några realistiska alternativa transportsätt. Detta måste bli sagt så att centrala beslutsfattare, med helt andra levnadsförutsättningar än de som bor i norra Sverige, förstår konsekvenserna av sitt handlande.

Norra Sveriges tillväxt är avgörande för hela Sverige. Vad innebär till exempel gruv- och skogsnäringen för riket? Vad kommer etableringen av Northvolt att innebära?

Vi tror att många behöver tänka om innan de tar fler beslut som klipper av landsändar, men också att rätt prioriteringar görs för att gynna ett klimatsmart Sverige. Norrbotniabanan är ett sådant exempel. Om Sverige ska göra klimatsmarta investeringar bör bygget av hela Norrbotniabanan snarast prioriteras av regeringen.

I veckan invigs Västerbotten på Grand Hôtel, en tre veckor lång närvaro av Västerbotten i Stockholm. Det är för 30:e året i rad som Västerbotten gör detta, och vi är otroligt stolta över det arbete som kommuner, företag och organisationer från länet lägger ner för att påverka beslutsfattare och andra med säte i huvudstaden.

Temat för veckorna på Grand Hôtel är ”det hållbara ledarskapet”. Att stå upp för att norra Sverige behöver flyget är att visa ledarskap. Det är också ett sätt att ta ansvar för debatten om flyget, som är allt annat än nyanserad. Vi menar att det är dags att lyfta blicken mot himlen, och inte känna skam, utan framtidstro och inspiration.

Tillsammans hittar vi en väg – även i luften.

Rickard Carstedt (S), regionråd Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten

  1. Viktigt beslut för Norrbotniabanans fortsättning

  2. Opreciserade anklagelser gynnar inte utvecklingen – varken i Skellefteå, i inlandet eller i länet

  3. Flygskam är ett hot mot regional tillväxt

  4. Kommunen tycker passagerna är för smala

  5. ”Man måste kunna styrka värderingen”

  6. Oro bland grannar kring värderingen

  7. Förtvivlan efter Trafikverkets bud på huset

  8. Stort sug efter entreprenörer när banan byggs

  9. Norrbotniabanans betydelse för regionen – här ser du sändningen från morgonmötet

  10. Inga lösningar finns för en ny E 4 vid Norrbotniabanan

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Flygskam är ett hot mot regional tillväxt