Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/TT

EU kan få fart på klimatomställningen

Debatt. De flesta politiker i EU har förståelse för klimatförändringarna, men ännu saknas politiskt mod att genomföra genomgripande åtgärder som påverkar utsläppen på en global nivå. Det är dags för EU att på allvar ta ledarskap i det globala klimatarbetet.

Skillnaden mellan vad som krävs för att bromsa den globala uppvärmningen och vad världens länder och ledare kom överens om i klimatförhandlingarna är smärtsamt stor.

Men EU skulle kunna ta ledarskap genom att införa ambitiösa klimatåtgärder och inspirera resten av världen att följa efter.

Försvarsberedningen slog 2007 fast att klimatförändringen är det största hotet mot mänsklig säkerhet. Sedan dess har vi sänkt våra egna utsläpp något, men globalt fortsätter de att öka.

Vår utsläppsminskning sker framförallt tack vare att vi har flyttat utsläppen till de länder som producerar det vi konsumerar.

Sverige ligger på topp-tio-listan i världen vad gäller ”import” av utsläpp. Det ser likadant ut i stora delar av EU.

Därför är det inte så konstigt att vi inte lyckas ta några större steg i klimatförhandlingarna.

Vi lever inte klimatsmart. Ändå kräver vi att världens fattigare länder ska minska sina utsläpp. Utsläpp som orsakas av vår efterfrågan.

Med klimatförnekande ledare i USA och i Brasilien, och med ett veligt EU med stora fossilsubventioner, kommer länder som Kina, Indien och Ryssland inte ens att ta ett litet steg framåt.

Följande fem politiska åtgärder skulle göra EU till en trovärdig aktör i klimatarbetet. Det är åtgärder som på allvar skulle leda till en hållbarare framtid:

- Förbjud all kolkraft till 2030

Ett beslut om kolförbud kan dessutom leda till snabbare utfasning eftersom det tvingar medlemsländerna att påbörja omställningen redan nu.

- Sätt ett pris på alla utsläpp

Genom att införa en CO2-avgift på alla varor som inte omfattas av nationella CO2-skatter gynnas produkter som orsakar lägre utsläpp.

- Satsa på klimatinnovation

Genom att satsa minst lika mycket på innovationer och klimatomställning som i dag satsas på militären kan EU undvika mångdubbla kostnader för kommande generationer.

- Agera klimaträttvist

Vi måste bistå utvecklingsländer med klimatsmart teknik och finansiering för anpassningsåtgärder eftersom det främst är vi i den rika delen av världen som orsakat den pågående uppvärmningen.

- Inför en klimatlag som genomsyrar alla politikområden

Alla politiska beslut i EU bör fattas utifrån en vetenskapligt justerad koldioxidbudget, på samma sätt som alla beslut som fattas i riksdagen måste leva upp till vår budgetlag.

De flesta politiker i EU har förståelse för klimatförändringarna, men ännu saknas politiskt mod att genomföra genomgripande åtgärder som påverkar utsläppen på en global nivå.

Det är dags för EU att på allvar ta ledarskap i det globala klimatarbetet.

Jacob Risberg (MP), klimatlobbyist och kandidat till Europaparlamentet

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut