Foto: White Arkitekter

Domstolen har inte förbjudit oss att bygga

Debatt. Förvaltningsrättens dom har fått många att spekulera i vad den betyder. Det påstås att domen stoppar kommunen från att bygga hotelldelen. Domstolen har inte förbjudit ett fortsatt bygge. Däremot häver den beslutet i kommunfullmäktige från den 20 mars i år. Domstolen anser att utredningen inte var tillräcklig.

Att Skellefteå kommun växer är viktigt för både kommunens ekonomi och för näringslivets utveckling.

Kulturhuset är viktigt för fler växande företag, nya etableringar och för besöksnäringen.

Men nu hörs det krav på ett omtag, eller att man ska avbryta den del av kulturhusbygget som rör hotellet.

Efter en överklagan till förvaltningsrätten kom deras första delbeslut i april. Kravet från de klagande var att bygget av hotelldelen skulle avbrytas. Det kravet avslog förvaltningsrätten den 25 april.

Skellefteå kommun har genomfört undersökningar om hotellbehov i framtiden med hjälp av en av Sveriges främsta experter på området.

Skellefteå kommun skrev avtal med den nya ägaren till kulturhuset, motsvarande ett värde på drygt en miljard kronor, och ett avtal med hotelloperatören. Det finns även ett avtal med den norska entreprenören Hent, som ska bygga kulturhuset. Dessa tre avtal är bindande. Att frångå dem vore ett allvarligt avtalsbrott från kommunens sida.

Hela fastigheten är såld och det finns en hotelloperatör. Skellefteå kommun skulle lida svår ekonomisk skada om vi bröt avtalen. Dels för det redan nedlagda arbetet, dels för ett mycket omfattande skadestånd som vi i dag inte ens kan överblicka.

Men det allvarligaste hade varit att det skulle skada kommunens anseende, trovärdighet och pålitlighet gentemot näringslivet.

Förvaltningsrättens dom, som kom den 19 oktober, har fått många att spekulera i vad den betyder. Det påstås att domen stoppar kommunen från att bygga hotelldelen.

Domstolen har inte förbjudit ett fortsatt bygge. Däremot häver den beslutet i kommunfullmäktige från den 20 mars i år. Domstolen anser att utredningen om behov av hotellrum inte var tillräcklig.

Kommunen tänker överklaga beslutet till kammarrätten. Kommunen har också genomfört undersökningar om hotellbehov i framtiden med hjälp av en av Sveriges främsta experter på området. Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer att stödja kommunen i överklagandet.

Det är inte rätt att säga att detta är domstolstrots eftersom domen inte vunnit laga kraft. Kommuner har rätt att överklaga om man tycker att någonting är felaktigt. Det sker varje dag runt om i Sveriges kommuner.

Ytterst är kulturhuset en politisk fråga. Vi som skriver denna debattartikel har lovat medborgarna att bygga ett kulturhus. Vi har lovat att det ska bli en samlingspunkt för samtal, läsning, kongresser, konserter, utställningar och utbildningar.

Om detta har vi berättat och vi vill stå för våra löften.

Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå

Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå

Andreas Westerberg, gruppledare för Liberalerna i Skellefteå

Agneta Hansson, gruppledare för Vänsterpartiet i Skellefteå

  1. Anser sig ha rätt att överklaga dom

  2. Många sökte jobb som vd på kulturhuset

  3. Kulturhuset: KD – ”Varför agerar kommunen olika i väntan på domar”

  4. Kulturhuset: Kommunstyrelsen överklagade på eget bevåg – får bakläxa av Kammarrätten

  5. Kommunen vänder i frågan: Företagare får ersättning för problem under bygget av Kulturhuset

  6. Nya chefen för kulturhusbygget är tillsatt

  7. Oväntad pålning för kulturhusets hotell – marken var för dålig

  8. Förslag: Ombyggnad av gator vid kulturhuset för 70 miljoner

  9. Hur ökar ett kulturhus Skellefteås attraktionskraft?

  10. Långt hyresavtal fördubblar kostnaden för oss skattebetalare

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Domstolen har inte förbjudit oss att bygga