Klimat frågan måste lösas.
Klimat frågan måste lösas. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det var klimatet som vann EU-valet

Debatt. Hela världen har genom Parisavtalet enats om att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att den ska lösas

Populister, extremister och främlingsfientliga skulle ta över Europaparlamentet.

Nu blev det inte så. I stället gick flera gröna och liberala krafter framåt. Valdeltagandet ökade och klimatfrågan stod i spetsen för människors engagemang. I Tyskland, Finland och i Frankrike slog gröna partier nya rekord, medan i Sverige och i Danmark höjde nästan alla partier sina klimatambitioner och förtydligade sin klimatpolitik.

Vi kan dra några slutsatser av den betydelse för framtiden.

Inrikespolitiskt: Sverige ska vara klimatledande

I en EU-valrörelse som mest handlade om inrikespolitik kan vi konstatera att sju av riksdagens åtta partier fortsätter att stå bakom ambitionen om att Sverige ska vara ledande inom klimatarbetet.

Målen är att Sverige 2045 ska ha nettonoll i klimatpåverkan och redan till 2030 ska ha minskat transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. Grunden för målen är att det behövs föregångsländer i omställningen och att vårt välstånd ökar när klimatdrivna affärer går till svenska företag.

Norden: Tillsammans för förnybara och gröna transporter

I efterdyningarna från valet i de 28 EU-länderna avtecknar sig en nordisk dimension i klimatfrågan. Vi vill skärpa klimatmålen långt snabbare än på andra håll, vi tror mer på möjligheterna i bioekonomin och i omställningen från fossilt till förnybart.

Inrikespolitiskt: Sverige ska vara klimatledande

I tider som dessa när regionernas Europa kan komma att stärkas, som svar på att vissa länder vill dra ner på takten i det gemensamma europeiska arbetet, kan Norden bli en pådrivande faktor.

EU-nivå: Rätten att gå före

Efter Brexit är aptiten för ett fördjupa EU-samarbetet på många håll begränsat. Samtidigt som vi på klimatområdet måste gå snabbare fram. Det är orealistiskt att tänka sig att EU i närtid inför en gemensam beskattning av koldioxid, eller en mer avgränsad sådan, på exempelvis flyg. Det kräver en enhällighet bland EU:s medlemsstater som inte kommer att kunna uppnås.

Då blir det desto viktigare att låta Sverige och andra klimatledande EU-stater förbli föregångsländer som banar väg för andra. Men i nuläget är det inte möjligt. Till exempel visar den rättsgranskning IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på vårt uppdrag av Fores att Sverige inte ensidigt får förbjuda fossila drivmedel eller bilar avsett för detta.

Här bör EU ta intryck av hur Kalifornien får gå före med tuffare klimatkrav än övriga USA. Medlemsländer i EU bör ha samma möjlighet.

Globalt: Ett relevant EU

Hela världen har genom Parisavtalet enats om att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att den ska lösas. USA under Donald Trump har inga ledarskapsambitioner, i Kina har klimatarbetet försvagats på senare tid och i Ryssland verkar man bara se fördelarna med ett förändrat klimat. Medan det finns länder som Brasilien där ledarskapet saknar grundläggande förståelse för hur akut klimathotet är.

Här finns ett utrymme för Sverige och för Europa. Klimatfrågan ger oss ledarskap och relevans.

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut