Det saknas konkreta förslag i debatten

På Norrans debattsida pågår en diskussion, mellan ledamöter i regionfullmäktige, om vikten av att stärka primärvården i Skellefteå.

Tillväxten i kommunen är kraftig. Det kommer även att ställa krav på vården.

Som i så många andra debatter politiker emellan saknas konkreta förslag på vad som bör/behöver göras.

Enligt regionrådet Anna-Lena Danielsson (S) och Jonas Karlberg (V), ordförande i utskottet för primärvård och tandvård, är ”en stark och väl fungerande primärvård viktig för tillväxten”. De anser att majoritetspartierna tar ”ansvar för en god och nära primärvård i ett växande Skellefteå.”

Hur de tänker sig detta framgår överhuvudtaget inte.

Hur ska man säkra kontinuiteten i vårdkontakterna för de äldre? Hur ska stafettläkarberoendet minska?

Några konkreta råd:

- Börja med att se till att de cirka 200 miljoner kronor som Region Västerbotten fått i statsbidrag under 2019 och 2020 verkligen når ut till hälsocentralerna. Satsa på fler distriktssköterskor, som är sammanhållande i vården av sköra äldre, och samverkan med sjukhus och kommunerna.

- Starta en fördjupad dialog med distriktsläkarna och blivande distriktsläkare som arbetar på hälsocentralerna. Vad krävs för att skapa en attraktiv arbetsplats?

- Ta tillvara de erfarenheter som finns hos erfarna distriktsläkare som närmar sig, eller redan är, i pensionsåldern.

- Gör förändringar när det gäller anställning av stafettläkare. Idéer finns.

Låt den verbala satsningen på primärvården äntligen bli konkret.

Mats Gustavsson, Skellefteå, distriktsläkare

Ett växande Skellefteå behöver en bra primärvård
Vi tar ansvar för god och nära primärvård
Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut