Foto: Dar Yasin/AP Photo/TT

Det finns ingen tid att förlora, Ann Linde

Debatt. Demokratin hotas, hungern ökar, klimatkrisen driver miljontals på flykt. Kvinnor och barn drabbas hårdast; alltid och överallt. Därför är en fortsatt och fördjupad feministisk utrikespolitik så avgörande. Ska vi ha en chans att nå de globala målen till 2030 är jämställdhet en förutsättning. Det finns ingen tid att förlora.

Den nyutnämnda utrikesministern Ann Linde (S) har lång erfarenhet av utrikespolitik, både i EU och i resten av världen. Hon har stor erfarenhet av att jobba med komplexa och svåra frågor.

Det kommer att behövas.

Det finns ingen tid att förlora.

Demokratin hotas, hungern ökar, klimatkrisen driver miljontals på flykt. Kvinnor och barn drabbas hårdast; alltid och överallt.

Därför är en fortsatt och fördjupad feministisk utrikespolitik så avgörande. För oavsett hur man räknar är det enkel matematik – jämställdhet lönar sig. Alltid och överallt.

Ska vi ha en chans att nå de globala målen till 2030 är jämställdhet en förutsättning.

Internationell solidaritet är inte något utdaterat; tvärtom tror jag att det är på väg tillbaka.

Sverige är ett litet land, som har en stark utrikespolitisk röst – och ett stort hjärta.

Vi lever i en tid av ökad polarisering och tilltagande klimatkris, men det är också en tid av sällan skådade möjligheter. De allra flesta svenskar står upp för alla människors lika värde – både här hemma och globalt. De allra flesta tror på att arbeta tillsammans. Internationell solidaritet är inte något utdaterat; tvärtom tror jag att det är på väg tillbaka.

Men det händer inte av sig självt. Både Sverige och världen behöver ledare som vågar stå upp för demokratiska värden, som orkar stå pall och driva en solidarisk politik även när det blåser hård motvind. Det handlar om att stå upp för ett starkt bistånd och försvara viktiga principer som enprocentmålet och alla länders rätt till självbestämmande, inte minst Palestina.

Det handlar om att möta tidens stora utmaningar. Men det handlar också om att hålla i och hålla ut.

Låt mig även rikta ett särskilt tack till förra utrikesministern Margot Wallström (S) och passa på att berätta hur politiska gärningar ibland får oväntade effekter. We Effect är den svenska kooperationens biståndsorganisation och även om vi har funnits i många år var det först när Sveriges regering antog en feministisk utrikespolitik som vi började bli duktiga på jämställdhet.

Vi blev nämligen tvungna att se om vårt eget hus och ställa oss själva till svars.

Det är vi tacksamma för; i dag bedriver vi ett smartare och mer effektivt biståndsarbete som når de som är mest utsatta och som lever i störst fattigdom; nämligen kvinnorna.

Anna Tibblin, generalsekreterare för biståndsorganisationen We Effect

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut