Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT

Det är möjligt med en bättre äldreomsorg

Debatt. Omsorgsproffsen i äldreomsorgen behöver fler kollegor och mer tid till rätt saker. Enligt Kommunals beräkningar behöver drygt 50 000 undersköterskor och vårdbiträden rekryteras under innevarande mandatperiod.

Jobba inom äldreomsorgen?

Bra. För du behövs. Och du vet säkert hur viktig din insats är.

Det ska finnas tid att hjälpa till med måltider och mediciner, med dusch och toalettbesök, med omtanke och eftertanke.

Men så ser det inte ut i dag. Omsorgsproffsen i äldreomsorgen behöver fler kollegor och mer tid till rätt saker.

Enligt Kommunals beräkningar behöver drygt 50 000 undersköterskor och vårdbiträden rekryteras under innevarande mandatperiod.

40-talisterna, den största generationen i modern tid, kommer snart att dundra in i äldreomsorgen. Utmaningarna är uppenbara.

Alla kommuner i Västerbotten har svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. De står inför personalbrist.

Nu är det upp till berörda politiker och arbetsgivare. Mer anhörigomsorg och privata försäkringar får aldrig bli ett alternativ till att satsa på äldreomsorgen.

Vi i Kommunal är övertygade om att det går att hitta gemensamma lösningar. Men då krävs det mod, handlingskraft och höjda ambitioner.

Möjligheterna till en bra lön, en god arbetsmiljö och schyssta villkor är avgörande för att fler ska vilja jobba inom äldreomsorgen.

Det är också avgörande faktorer för att fler ska vilja söka sig till dessa viktiga yrken.

Med bättre förutsättningar blir mer möjligt. Därför kräver Kommunal:

- Ökade resurser: Underbemanningen kan bara lösas med fler kollegor.

- Bättre arbetsmiljö: Hållbara scheman är nyckeln till att fler ska kunna och vilja jobba heltid.

- Rätt utbildad personal: Anställ rätt kompetens och inför kontinuerlig yrkesutveckling.

- Bort med tidtagaruret: Med mindre detaljstyrning kan personalen använda hela sin yrkesskicklighet.

Låt oss i stället för larmrapporter få höra om de äldres matglädje, trevliga promenader och möjlighet till såväl trygghet som gott sällskap.

När medlemmarna i Kommunal får göra sitt jobb märks det i hela samhället.

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Håkan Nilsson, avdelningsordförande Kommunal Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut