Foto: Noella Johansson/TT

Debatt: Staten borde sälja Svenska spel

Debatt. Frågan är varför man väljer att behålla Svenska spel i statlig ägo. Vi får inte ha några illusioner om att spelpolitiken någonsin har handlat om att värna konsumenternas intressen. Svenska spel är en kassako som årligen inbringar ungefär fem miljarder kronor till statskassan.

Regeringen har beslutat att lägga fram ett förslag för att omreglera den svenska spelmarknaden.

Spelmarknaden har länge varit i behov av reformer. Regeringens förslag innebär att den genomgår flera större förändringar och att privata aktörer tillåts verka på den.

Men om spelreformen ska framstå som trovärdig måste staten också sälja Svenska spel.

Förslaget innebär att spelmarknaden delas upp i två delar; en som är konkurrensutsatt och en som inte är det. På den konkurrensutsatta marknaden tillåts privata aktörer verka inom ett licenssystem. Skatt kommer att tas ut på 18 procent av vinsten.

Genom licenssystemet hoppas regeringen få kontroll på spelverksamheten, hålla oseriösa aktörer borta och värna den svenska folkhälsan.

Det är bra att regeringen slopar monopolet. Den tekniska utvecklingen har gjort monopolet omöjligt att upprätthålla och det är välkommet att regeringen insett det.

Frågan är i stället varför man väljer att behålla Svenska spel i statlig ägo.

Anledningen stavas inte konsumentskydd, utan pengar. Svenska spel är en kassako som årligen inbringar ungefär fem miljarder kronor till statskassan. Vi får inte ha några illusioner om att spelpolitiken någonsin har handlat om att värna konsumenternas intressen.

Omregleringen ökar osäkerheten för de privata aktörerna. Att vi får en välfungerande spelmarknad bygger på att vi får en rättvis sådan. De som ansöker om licenser måste kunna lita på att staten inte ger vissa aktörer olika fördelar, eller lyssnar mer på andra.

Om inte Svenska spel säljs riskerar vi att få en situation där många aktörer väljer att verka utanför licenssystemet. Då kommer de varken att ha licenser eller skatta på vinsterna. Det gynnar inte konsumenterna.

Det behövs en spelreform som skyddar spelarna och är till gagn för allmänheten.

Det behövs en spelreform som bryter statens spelberoende.

Statskassans storlek får inte gå före hänsyn till konsumenterna.

Spelpolitiken måste bygga på fakta och kunskap och en marknad med lika förutsättningar för alla aktörer.

Om så inte sker ser vi ytterligare ett i raden av halvhjärtade försök, som inte når ända fram, att omreglera den svenska spelmarknaden.

Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut