Debatt: Är Luleälven bortom all räddning

Notera att denna artikel är från 2017.
Debatt. Jokkmokks kommuns och lokalbefolkningens synpunkter för att förbättra miljön har negligerats av riksdag, regering, ministrar, myndigheter och Vattenfall. Men vi får hantera miljökatastrofen.

Grön, förnyelsebar och miljövänlig.

De vackra omskrivningarna är många när det gäller den el som vattenkraften producerar i Luleälven.

Men hur ser det ut i verkligheten i den älv som staten äger från källflödena i Jokkmokks fjäll och ner till havet, och som i 100 års tid har exploaterats hämningslöst?

Verkligheten är inte de vackra ordens verklighet. Älven är död, exploaterad utan tillstymmelse av hänsyn till miljön.

Miltals av torrlagda forsar där den levande älven har förvandlats till veritabla stenöknar. Ekosystem som är fullständigt förödda och utslagna. Öringsbestånd som är utrotade. Den storvuxna Luleälvslaxen, som lekte i hundratusental i älven, produceras nu i Vattenfalls fiskodling och kan inte längre gå upp och leka i den döda älven.

Luleälven är kanske den största miljökatastrofen som människan skapat i vårt land. Det hyllas som en producent av miljövänlig el.

Men är Luleälven bortom all räddning?

Just nu förbereds en lagstiftning bland annat kopplad till vattendirektivet från EU. Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har även skrivit en ”Nationell strategi” för vattenkraften. Myndigheternas skrivning uppfyller alla de krav som statliga Vattenfall har i sin strategi för att möta och mota vattendirektivets miljökrav.

Jokkmokks kommuns och lokalbefolkningens synpunkter för att förbättra miljön har dock negligerats av riksdag, regering, ministrar, myndigheter och Vattenfall. Men vi får hantera miljökatastrofen.

Så vad kommer vi att lämna över till våra barn och barnbarn?

En för all framtid död och förödd Luleälv eller vågar riksdag och regering ha en annan åsikt än statliga Vattenfall?

Till hösten vill vi ha lagstiftarens besked att Luleälven ska inlemmas i svensk och europeisk miljölagstiftning.

Karin Vannarordförande Samernas välJon Olof UtsiVaisa sameföreningViktor Segerströmordförande Vänsterpartiet i JokkmokkHenrik Blindordförande Miljöpartiet de gröna i JokkmokkJonas Wiandtordförande Liberalerna i JokkmokkLars Lindströmordförande Porsi byalagBirgit Hagstenordförande Padjerims byalagÖrjan Kraftordförande Vuollerimbygdens ekonomiska föreningKerstin Hellgren Tobiassonordförande Vuollerims hembygdsföreningLeif Jakobssonordförande Visioner i Vuollerimbygden ABEva Lena Skalstadordförande Lapland Vuollerim Welcomes You ABMichael Scalesordförande Vuollerim 6000 natur och kultur ekonomiska föreningPär Enbombyålderman VaikijaurJerry Tjärnlundordförande Björkholmens byalagAsbjörn Thunborgordförande Moderata ungdomsförbundet i JokkmokkBirgit Meier Thunborgordförande Moderaterna i JokkmokkRoland Bomanordförande Framtid i Jokkmokks kommunSiri Lundströmordförande norrälvar.seKurt Lundströmordförande Lule älvdals serviceorgan18541236

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut