Foto: Jessica Gow/TT

Debatt: Alla katter borde vara id-märkta

Notera att denna artikel är från 2018.
Debatt. Man räknar med att det finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige. En hemlös katt lever i regel ett mycket hårt liv. Svält, köld och sjukdomar tillhör vardagen för de husdjur som lämnas åt sina öden.

Sverige har en lång historia av omtanke och respekt för djur.

Inte minst om man jämför med många andra länder runtom i världen.

Djuren har som bekant ingen egen röst. Därför är det av stor vikt att vi människor för deras talan när vi ser att de far illa.

De senaste månaderna har det pågått en del diskussioner kring regeringens föreslagna djurskyddslag. Alla insatser avsedda att stärka djurens välmående och skydd är enligt Sverigedemokraterna välkomna. Men vi menar att det finns flera brister i regeringens förslag, däribland i frågan om id-märkning av katter.

Man räknar med att det finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Många har uppfattningen att katters självständiga natur innebär att de kan klara sig utan problem ute i det fria. Men faktum är att en hemlös katt i regel lever ett mycket hårt liv. Svält, köld och sjukdomar tillhör vardagen för de husdjur som lämnas åt sina öden.

Flera remissinstanser – däribland Djurskyddet Sverige och Svenska djurskyddsföreningen – påtalar behovet av en obligatorisk id-märkning av katter. Detta för att lättare kunna följa upp, och ta hand om, katter som lever ute i det fria, och för att på så sätt förbättra livet för tusentals djur.

Regeringen säger dock nej till förslaget med hänvisning till att frågan behöver utredas ytterligare.

Här i länet finns det en rad katthem, och andra frivilligorganisationer, som gör ett fantastiskt jobb med att hjälpa hemlösa katter. Men genom att inte införa ett lagstadgat krav på att id-märka och registrera katter gör vi inte bara deras arbete svårare. Vi förvärrar även lidandet för alla de katter som lever ute i det vilda.

Id-märkning är redan obligatoriskt för hundar, så vilka skäl finns det för att inte göra detsamma för katter?

Vi menar att frågan utretts länge nog, och vill därför att lagen om obligatorisk id-märkning och registrering av katter införs omedelbart.

Det vore ett första steg på vägen mot att på allvar ta itu med den svåra vardag som många hemlösa katter lever i.

Martin Kinnunen (SD), riksdagsledamot från Göteborgs kommun och miljö- och djurskyddspolitisk talesperson

Markus Wiechel (SD), riksdagsledamot från Västra Götalands läns

Lars Forsgren (SD), vice ordförande för distrikt Västerbotten samt ledamot i Vindelns kommunfullmäktige

Källor_

Antalet hemlösa katter:

http://www.djurskyddet.se/kampanjer/alla-katter/

https://www.djurensratt.se/katt/oacceptabelt-att-overge-djur

Registrering av hundar obligatoriskt:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/hundregistret.4.207049b811dd8a513dc8000442.html

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/smittskydd/Pages/markning-av-djur.aspx

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut