Foto: Gregor Fischer/DPA/AP Photo/TT

De värderingar som pride står för är viktiga

Debatt. Det finns saker vi kan göra. Vi kan välja att se på, och tro att någon annan tar hand om det. Eller så låter vi det som skett vara en varningssignal och börja mobilisera för att vinna värderingskampen.

På lördag är det storslagen final för prideveckan på Skellefteås gator.

Det är en dag fylld av kärlek, men också viktig politisk kamp för människor att kunna leva sina liv som de vill. En demonstration och en kraftsamling för mänskliga rättigheter.

Samtidigt finns det de som vill någonting helt annat. Som hatar allt som det öppna samhället står för.

Som politiker måste man markera mot mörkrets krafter, oavsett om det är nazister, antisemiter eller radikala islamister. Detta eftersom grundläggande politiska och mänskliga värderingar står på spel. Krafter som ställer människor mot varandra har växt sig allt starkare. Krafter som vill backa bandet, ta oss bakåt mot mindre frihet, mindre samarbete, mer misstro och slutenhet.

Det är inte bara nazister som står för denna slutenhet. De krafter som kämpar mot öppenhet är tydliga i världen. I ungefär 25 av världens över 200 länder erkänns samkönade äktenskap. I ungefär 70 länder är homosexuella handlingar förbjudna och i över tio länder står det inskrivet i lagen att en homosexuell handling är förenat med dödsstraff.

Som politiker måste man markera mot mörkrets krafter, oavsett om det är nazister, antisemiter eller radikala islamister.

I flera länder i Europa har populistiska regeringar kommit till makten, inte sällan med åtstramningar av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som följd.

I flera europeiska länder attackeras också prideparader.

Vi måste påminna oss om att Sverige inte är skyddat från dessa åsikter. Vi slår oss ofta för bröstet, konstaterar att vi är öppnast, tolerantast och bäst. Men samtidigt ser vi att nazister tillåts demonstrera och radikala islamister sprida sitt hat. Denna närvaro i det offentliga rummet skapar oro, rädsla och otrygghet bland många grupper i befolkningen.

Inte minst för hbtq-rörelsen utgör de ett hot.

Men det finns saker vi kan göra. Vi kan välja att se på, och tro att någon annan tar hand om det. Eller så låter vi det som skett vara en varningssignal och börja mobilisera för att vinna värderingskampen. För givetvis är vi många, många fler.

Därför hoppas jag att många går i prideparaden på lördag. För att tydligt propagera för ökad frihet och jämställdhet. För medmänsklighet och öppenhet.

De värderingar som pride står för är viktiga. I Skellefteå. I Europaparlamentet, och runt om i världen.

När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka då måste vi gå framåt.

Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker

Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå

Gabriella Rymark, ordförande för Centerkvinnorna i Skellefteå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut