Benta Muga har genom agroforestry (trädjordbruk) lyckats förvandla sin gård till en grönskande oas som ger betydligt mer grödor än tidigare.
Benta Muga har genom agroforestry (trädjordbruk) lyckats förvandla sin gård till en grönskande oas som ger betydligt mer grödor än tidigare. Foto: Elin Larsson/Vi-skogen

Dags för världens ledare att inse nyttan med trädjordbruk

Debatt. Agroforestry bidrar till att minska mängden koldioxid genom att kol binds i träd och mark. Agroforestry hjälper också människor att anpassa sig till klimatförändringars effekter eftersom träd binder jorden och skapar motståndskraft mot skadeinsekter, torka och översvämningar.

I dagarna samlas representanter från hela världen i New York för att diskutera vad som måste göras för att stoppa klimatkrisen.

Ett tema handlar om hur vi ska producera mat och bruka marken på ett mer hållbart sätt. Agroforestry, trädjordbruk, är en av lösningarna.

I början av augusti släppte FN:s klimatpanel en rapport som visar att jordbruk och annan markanvändning står för 23 procent av människans utsläpp av växthusgaser. Ska vi begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, åtminstone väl under två, krävs det krafttag för att ställa om markanvändningen till mer hållbart jordbruk.

Jordens medeltemperatur var i juli i år 1,2 grader högre jämfört med förindustriell tid. Det är den högsta temperatur som uppmätts för en enskild månad.

Rapportens resultat kommer såklart att diskuteras på det stora FN-mötet UN Climate Action Summit i New York.

En av de lösningar som nämns i rapporten är agroforestry, trädjordbruk.

Agroforestry, att plantera träd bland grödor, bidrar till att minska mängden koldioxid genom att kol binds i träd och mark. Agroforestry hjälper också människor att anpassa sig till klimatförändringars effekter eftersom träd binder jorden och skapar motståndskraft mot skadeinsekter, torka och översvämningar.

Träden ger också frukt och nötter, som kan ätas eller säljas, djurfoder, byggnadsmaterial och eldningsved, och bidrar till ökad bördighet och biologisk mångfald. Resultatet blir säkrare och större skördar, möjlighet till en mer varierad kost och ekonomisk säkerhet för bonden, som kanske kan skicka sina barn till skolan eller investera i sitt lantbruk.

Vi-skogen, som arbetat med agroforestry och andra hållbara jordbruksmetoder i östra Afrika sedan 1980-talet, kommer att finnas på plats i New York för att uppmärksamma makthavare och klimataktivister på fördelarna. Vi kommer också att kräva att större satsningar görs.

Agroforestry är en metod som bevisligen fungerar, som inte är beroende av kostsamma tekniska lösningar och som skapar både social och ekologisk hållbarhet.

Vi uppmanar Sveriges regering, liksom väldens andra ledare, att:

- Öka kunskapen om fördelarna med trädjordbruk. Det finns mycket kunskap och forskning, men den behöver spridas till fler.

- Öka anslagen till agroforestry. Det finns en potential att omvandla utarmade landskap och odlingsmarker med agroforestry.

På fredag, en knapp vecka efter klimatmötet, genomförs vad som tros bli den största demonstrationen för klimatet någonsin.

Människor vill se förändring. Låt oss ta vara på de metoder som redan finns för att hindra klimatförändringar och bidra till en mer hållbar värld.

Maria Schultz, verksamhetschef Vi-skogen

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut