Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bilen har framtiden för sig

Debatt. Bilen står för 77 procent av våra personresor. Den är ingen lyxvara utan en nödvändighet. En långsiktig trafikplanering måste utgå från att behovet av personlig mobilitet växer. Därför måste samhället planera för fler bilar både i staden och på landsbygden.

Hur kan det komma sig att antalet bilar hela tiden växer?

Enligt Trafikverket kommer bilismen att öka med 18 procent till 2030. Det finns många bakomliggande orsaker till detta.

Personbilen erbjuder en möjlighet till individuell mobilitet som inget annat trafikslag. Den tar dig från punkt A till punkt B vid den tidpunkt du själv väljer, tillsammans med de människor du vill resa med. Man sitter tryggt i en säker konstruktion med bekväma stolar. Det är enkelt att ta med sig de saker som man behöver.

Bilen står för 77 procent av våra personresor. Den är ingen lyxvara utan en nödvändighet.

Den egna bilen ger människor förutsättningar att själva kunna bestämma över mobiliteten i vardagen.

De allra flesta vill också äga sin bil. Bilpooler och liknande får ses som ett komplement. En stor del av flexibiliteten går förlorad i ett kollektivt ägande. Fri mobilitet förutsätter fritt ägande.

Tyvärr är detta insikter som inte nått fram till alla politiker och myndigheter. Men det är ingenting nytt. Kritiken mot bilismen är lika gammal som bilen själv. Mycket av kritiken har varit befogad, exempelvis vad gäller säkerheten. Följden har blivit att bilen som maskin utvecklats när nya krav rests av myndigheter och konsumenter.

Att människor äger sin bil är därför viktigt. Då ökar incitamenten att ställa krav på bättre produkter och konsumentmakten stärks.

Bilens motståndare pekar ofta på miljön som förevändning för att minska bilismens omfattning. Här ges många gånger den privata personbilen en stor del av skulden och kollektivt ägande ses som en del av lösningen. Men sanningen är den att om det är någon del av samhället som gjort sin miljöläxa så är det bilismen.

Mellan 1990 och 2017 sjönk utsläppen av kväveoxider från personbilar med 72 procent och koldioxid med 18 – trots att antalet fordon ökade i absoluta tal.

Med innovationer och teknikneutrala incitament kommer miljöfrågan att lösas och utsläppen att minimeras. Men branschen och konsumenterna måste ges långsiktiga spelregler.

Inte ens framtidens utsläppsfria bilar kommer att stilla de kritiker som vill ha kollektiva lösningar framför de som ligger nära enskilda människor. De kommer att hitta nya invändningar mot bilen.

Problemet är att man då slår undan benen för all den positiva utveckling som sker.

En marknad fungerar om fler får vara med och påverka. Det är därför som den privatägda bilen så viktig. Det är utsläppen som ska pressa ned, inte det enskilda bilägandet.

En långsiktig trafikplanering måste dock utgå från att behovet av personlig mobilitet växer. Därför måste samhället planera för fler bilar både i staden och på landsbygden.

Alla aktörer bör bidra till en hållbar utveckling. Inte genom nya förbud och skatter utan med hjälp av smart planering och ny teknik.

Bilen har framtiden för sig.

Charlie Magnusson, informationschef Motorbranschens Riksförbund (MRF)

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut