Alla ska behandlas lika.
Alla ska behandlas lika. Foto: Åserud

Arbetet för schystare arbetsplatser kan inte vänta

Debatt. Enligt rapporten är kränkningar och obetänksamt bemötande en återkommande del av vardagen för 40 procent av HBTQ- personerna som jobbar i Göteborg stad.

Det är inte okej att många HBTQ-personer känner att de inte kan vara öppna på jobbet.

Eller att de som avviker från normen på sin arbetsplats riskerar att bli diskriminerad.

Lagen ställer krav på arbetsgivare att jobba förebyggande mot diskriminering och trakasserier. Vision förväntar sig att arbetsgivare här i Västerbotten tar sitt ansvar.

Vision jobbar för ett mänskligt arbetsliv där alla kan känna arbetsglädje, bidra med sin kompetens och kunna vara sig själv.

För oss är det självklart att delta under sommarens Pridefestivaler och diskutera hur vi kan skapa öppna och inkluderande arbetsplatser.

De är mer utsatta för olika former av kränkningar, känner sig mindre trygga

För det finns mycket kvar att göra, det visar bland annat rapporten ”Normer som skaver” (2018) framtagen vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Enligt rapporten är kränkningar och obetänksamt bemötande en återkommande del av vardagen för 40 procent av HBTQ- personerna som jobbar i Göteborg stad. 16 procent av de homo- och bisexuella är inte öppna för någon kollega. Ytterligare 17 procent är bara öppna för några få. HBTQ-personer har även ett lägre psykiskt välbefinnande, vilket delvis kan knytas till arbetsmiljön.

Genomgående i analysen framstår personer med icke-binära könsidentiteter och transerfarenheter som extra utsatta.

De är mer utsatta för olika former av kränkningar, känner sig mindre trygga och accepterade och har lägre psykiskt välbefinnande.

För att skapa ett mänskligare arbetsliv måste vi börja med att förändra normerna på arbetsplatserna. Det finns många bra verktyg för att nå dit, till exempel reglerna i diskrimineringslagen med de så kallade aktiva åtgärderna. Liksom det systematiska arbetsmiljöarbetet där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är i fokus.

Vision ser positivt på de nya reglerna som innebär ett utökat ansvar för arbetsgivarna att systematiskt undersöka, analysera och åtgärda skillnader på arbetsplatsen. Samtidigt vet vi att alltför många chefer saknar tillräcklig kunskap om hur de ska arbeta utifrån diskrimineringslagen.

Vision uppmanar därför arbetsgivarna att:

- Arbeta förebyggande enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder och samverka med Vision.

- Höja kompetensen om transinkludering bland chefer och medarbetare.

- Ge chefer förutsättningar att leda mångfald, till exempel genom kompetensutveckling och tid för ledarskapet.

Vi är övertygade om att vi kan göra mer för att skapa en arbetsplats för alla, där allas kompetenser bidrar till utveckling och där det råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Och vi samarbetar gärna med arbetsgivare här i Västerbotten för att nå målet.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Katarina Holmqvist, ledamot förbundsstyrelsen Vision

Elisabeth Asplund, ordförande Vision Luleå stiftsavdelning

Ingrid Boström, ordförande Vision Skellefteåavdelningen

Charlie Persson, ordförande Visions Lyckseleavdelning

Per Röckner, ordförande Vision Sorsele

Marie Sandström, ordförande Vision Umeåavdelningen

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut