"Under årets sista månad bröt vi en dalande trend för intäkter", skriver Pär Hultgren.
"Under årets sista månad bröt vi en dalande trend för intäkter", skriver Pär Hultgren. Foto: Paulina Holmgren

”Vi är missnöjda med både omsättningen och resultatet”

Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick Skellefteföretaget Gold Town Games omsättning till 1,71 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 3,92 miljoner under samma period 2018. Resultatet landade på -4,01 miljoner. 2018 var det -1,57 miljoner.

Sett till hela året uppgick omsättningen till 10,36 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 19,27 miljoner 2018.

Resultatet försämrades från -4,84 miljoner kronor 2018 till -7,90 miljoner 2019.

– Vi är givetvis missnöjda med både omsättningen och resultatet. De båda är en konsekvens av att kapital prioriterats på ett andra spel, World Football Manager, men också att World Hockey Manager inte lyckats behålla och kapitalisera befintliga användare i tillräckligt hög utsträckning, skriver Gold Town Games vd Pär Hultgren.

Han konstaterar att 2019 blev ett ytterligheternas år för Gold Town Games. Den stora positiva och omtalade händelsen var Wayne Gretzkys intåg som delägare i bolaget och ambassadör för World Hockey Manager. Bolagets andra produkt World Football Manager lanserades i en handfull länder. Samtidigt minskade omsättningen.

– Under årets sista månad bröt vi en dalande trend för intäkter. Försäljningen i december uppgick till 0,9 miljoner kronor. Med det lägger vi 2019 bakom oss, tar med lärdomar, de positiva händelserna och blickar framåt, skriver Pär Hultgren.

Företagets målsättningär att nå ett positivt kassaflöde vid slutet av kvartal två.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut