Västerbotten på digital efterkälke

I Västerbotten har minskningen i digitaliseringsindexet varit 3 procent jämfört med 2017 och landar på 35,4 vilket kan jämföras med medianen för Sverige som är 48,2 procent.
I Västerbotten har minskningen i digitaliseringsindexet varit 3 procent jämfört med 2017 och landar på 35,4 vilket kan jämföras med medianen för Sverige som är 48,2 procent. Foto: Visma
Den digitala mognadsgraden i företag och organisationer minskar i Västerbotten och enligt Vismas Digitaliseringsindex ligger de i botten bland länen.

Digitaliseringsindexet mäter hur digitala och automatiserade företagen och organisationerna anser sig vara. I Västerbotten har minskningen varit 3 procent jämfört med 2017 och landar på 35,4 vilket kan jämföras med medianen för Sverige som är 48,2 procent. Norrbotten ligger på tolfte plats bland länen med 44 procent. I Norrbotten kan man redovisa en ökning med 0,8 procent.

Undersökningen bygger på svar från 612 vd:ar och ekonomichefer i större bolag och offentliga organisationer som rankat sin digitaliseringsnivå.

Riksmedianen har ökat med 7,3 procent.

– Årets digitaliseringsindex visar en positiv riktning, men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver medvetenheten om de konkreta fördelarna öka i en betydligt snabbare i takt, säger Carola Lissel, vd för Visma Software i ett pressmeddelande.

Vid årets mätning är antalet län som tar ett kliv framåt fler än i fjol, men det skiljer fortsatt stort - 14,9 procenten - mellan de som kommit längst respektive kortast i sin digitaliseringsprocess. I år är det endast fem län som placerar sig över totalindex för Sverige, jämfört med nio förra året.

– De verksamheter som prioriterar att automatisera sina ekonomiska och administrativa processer får en allt större fördel idag, vilket i förlängningen påverkar hela regionen positivt. Att hamna på efterkälken nu kan få stora konsekvenser för konkurrenskraft och tillväxt, avslutar Carola Lissel.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut