Västerbotten i ekologisk topp

I Västerbotten har den ekologiskt odlade marken under de senaste tio åren ökat med 4 710 hektar och uppgår nu till 9 444 hektar.
I Västerbotten har den ekologiskt odlade marken under de senaste tio åren ökat med 4 710 hektar och uppgår nu till 9 444 hektar. Foto: Pressbild
Den ekologiskt odlade jordbruksmarken i Västerbottens län har ökat med 99,5 procent under de senaste tio åren. Tillsammans med Gävleborgs län är det den största ökningen i Sverige. I Norrbotten är ökningen 67,7 procent. I landet ligger ökningen på 58 procent, visar siffror från Jordbruksverket.

KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden.

.– Det här är en positiv utveckling eftersom konsumenterna i hög grad efterfrågar livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och som bidrar till ökad biologisk mångfald, säger i ett pressmeddelande Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på KRAV

I Västerbotten har den ekologiskt odlade marken under de senaste tio åren ökat med 4 710 hektar och uppgår nu till 9 444 hektar. I Norrbotten handlar det om en ökning med 1 866 hektar och totalt 4 624 hektar är ekologiskt odlade.

– Vi vill se en ännu snabbare omställning till ekologisk odling. Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. Sverige har tagit ett steg i rätt riktning, men en snabbare omställning kan stärka tillväxten i svenskt lantbruk och öka såväl export som inhemsk försäljning, menar Jonas Carlberg.

Nya siffror från Jordbruksverket visar också att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut