I Västerbotten har Bussgods 28 anställda och en omsättning på omkring 45 miljoner kronor per år. Verksamheten bedrivs på många busstationer i länet, både med egen personal och genom entreprenadavtal med lokala företag. Foto: Linda Eliasson/VK.
I Västerbotten har Bussgods 28 anställda och en omsättning på omkring 45 miljoner kronor per år. Verksamheten bedrivs på många busstationer i länet, både med egen personal och genom entreprenadavtal med lokala företag. Foto: Linda Eliasson/VK.

Västerbotten avvaktar om Bussgods

Ärendet om Bussgods vara eller icke vara brådskar – ändå avvaktar Länstrafiken Västerbotten samtalen med regionledningen i Norrbotten innan ett förslag presenteras för ägaren Region Västerbotten. Det skriver Västerbottens-Kuriren.

Den 15 maj meddelade Bussgods i Norrbotten att de lägger ner verksamheten från och med årsskiftet. Anledningen är att bolaget har gått back de senaste två åren, i fjol med 9,4 miljoner kronor. Ett beslut som också kommer att få konsekvenser för Västerbotten, både för dess kunder och för Bussgods 28 anställda.

Skarp kritik mot Bussgods nedläggning

Under onsdagen träffades den politiska ledningen för Länstrafikbolagen och kollektivtrafikmyndigheterna i både Norr- och Västerbotten för att diskutera konsekvenserna för Norrbottens beslut att avveckla bussgodsverksamheten.

Under mötet betonade Anders Öberg, ordförande i Länstrafiken Norrbotten, att beslutet att avveckla Bussgods i Norrbotten står fast, men sa också:

– Det vi vill göra nu är att tillsammans med vårt grannlän se över alternativ för en hållbar lösning av godsförsörjning i hela Norrbotten.

Bussgods lägger ned

Det finns alltså hopp om att hitta någon sorts lösning. Samtidigt brådskar ärendet eftersom båda länen står inför stora trafikupphandlingar.

– Vi vet hur viktig den här frågan är för både näringslivet och möjligheterna att bo och verka på andra platser än vid kusten, därför skjuter vi beslutet framåt, säger Margareta Rönngren, ordförande för Länstrafiken i Västerbotten.

Finns någon tidsram för det här?

– Så snabbt som möjligt.

Kan Bussgods överleva i egen regi?

– Det blir väldigt svårt. Därför måste vi titta mer på det.

Mattias Wennberg/Västerbottens-Kuriren

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut